informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr 24 – wynik oceny merytorycznej wniosku nr 14594 w celu programowym 2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z wynikami oceny merytorycznej przekazanymi przez Komisję konkursową, wniosek nr 14594 dotyczący projektu pn. „Samodzielny – to niezależny” Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, złożony w dwudziestym czwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, został oceniony negatywnie merytorycznie, uzyskując 10,5 pkt.

W Generatorze Wniosków zamieszczona zostanie „Karta Oceny Merytorycznej”, która umożliwi Wnioskodawcy zapoznanie się z oceną wniosku przeprowadzoną przez Komisję konkursową.

Odwołanie od wyniku oceny merytorycznej

Zgodnie z zapisami o których mowa w rozdziale VIII Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów dla celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca może złożyć do Zarządu PFRON odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku.

Odwołanie od negatywnej oceny merytorycznej wniosku należy złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyniku oceny merytorycznej na stronie internetowej PFRON.

W związku z powyższym Wnioskodawca może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r .:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 24”

W przypadku odwołania składanego drogą pocztową należy również przesłać skan tego odwołania drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. Odwołanie w przypadku którego warunek ten nie zostanie zachowany, nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

W przypadku odwołania składanego osobiście do PFRON za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON. W przypadku odwołania składanego drogą pocztową za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego, z uwzględnieniem obowiązku przekazania skanu odwołania na podany powyżej adres e-mail najpóźniej do dnia 11 grudnia 2015 r.

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku oraz tytuł projektu.

Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.

Warunkiem skierowania przez Zarząd PFRON wniosku do ponownej oceny merytorycznej jest przedstawienie przez Wnioskodawcę argumentów odnoszących się do wydanej oceny wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto, przy podejmowaniu decyzji w sprawie skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej, brane jest pod uwagę czy Wnioskodawca przedstawił w odwołaniu informacje mogące mieć wpływ na zmianę przyznanej oceny.

Data publikacji: 2015-12-04
Wydział Realizacji Programów
Autor: Sławomir Zieliński