informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 5 - Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2010 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach piątego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy (...)

Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2010 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach piątego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 16 czerwca 2010 r. PFRON informuje:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w ramach środków na konkurs, na poszczególne cele Zarząd przeznaczył:

  1. w przypadku celu: „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” – 20% środków, tj. kwota 5.000.000,00 zł,
  2. w przypadku celu: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)” – 60% środków, tj. kwota 15.000.000,00 zł,
  3. w przypadku celu: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – 12% środków, tj. kwota 3.000.000,00 zł,
  4. w przypadku celu: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – 3% środków, tj. kwota 750.000,00 zł,
  5. w przypadku celu: „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – 5% środków, tj. kwota 1.250.000,00 zł.

Zgodnie z treścią ogłoszenia, w przypadku, gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na dany cel będzie wyższa niż suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach złożonych w piątym konkursie, zakładających realizację tego celu, Zarząd PFRON może dokonać korekty podziału środków na poszczególne cele, umożliwiającej wydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu.

Zarząd PFRON podjął decyzję o zmniejszeniu kwoty dofinansowania projektów wg zasady:

  • projekty, które uzyskały od 90 do 100 punktów – 75 % dofinansowania zaproponowanego przez eksperta,
  • projekty, które uzyskały od 80 do 89,5 punktów – 65 % dofinansowania zaproponowanego przez eksperta,
  • projekty, które uzyskały od 60 do 79,5 punktów – 60 % dofinansowania zaproponowanego przez eksperta.

Wyniki oceny merytorycznej wykazały, iż w celu nr 1 pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 904.937,50 zł (po obniżeniu według proponowanych wskaźników kwota dofinansowania wynosi 570.070,08 zł); kwota pierwotnie przeznaczona na ten cel konkursu (tj. 5.000.000,00 zł) jest większa od potrzeb w tym zakresie o 4.429.929,92 zł. W związku z powyższym wszystkie środki zbędne w celu nr 1 przeznaczone zostały realizację celu nr 2. To umożliwiło dofinansowanie 100% projektów w celach nr 1 i nr 2. W celu nr 3 objęto dofinansowaniem projekty, które uzyskały minimum 79,5 pkt. W celu nr 4 objęto dofinansowaniem projekty, które uzyskały graniczną średnią punktów do dofinansowania w tym celu, tj. 82,5 pkt. W celu nr 5 objęto dofinansowaniem projekty, które uzyskały minimum 86,5 pkt.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 211 wniosków (projektów), w tym w poszczególnych celach: cel nr 1 - 4 wnioski (100 % wszystkich pozytywnie ocenionych), cel nr 2 - 123 wnioski (100 % wszystkich pozytywnie ocenionych), cel nr 3 - 65 wniosków (ze 101 pozytywnie ocenionych), cel nr 4 - 11 wniosków (z 28 pozytywnie ocenionych), cel nr 5 - 8 wniosków (z 40 pozytywnie ocenionych).

Poniższa tabela przedstawia założenia piątego konkursu w zakresie podziału środków na konkurs w poszczególnych celach realizacji projektów i zatwierdzone przez Zarząd PFRON zmiany limitów.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE <o:p> </o:p>

WYNIKI POZYTYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

DECYZJA O DOFINANSOWANIU <o:p> </o:p>

Cel konkursu <o:p> </o:p>

Limity środków <o:p> </o:p>

Przewidziana kwota na dany cel <o:p> </o:p>

liczba projektów <o:p> </o:p>

suma kwot dofinansowania <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

liczba projektów dofinansowanych <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

suma kwot dofinansowania <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Limity środków na cel <o:p> </o:p>

Cel 1 <o:p> </o:p>

20% <o:p> </o:p>

5 000 000,00 <o:p> </o:p>

4 <o:p> </o:p>

904 937,50 <o:p> </o:p>

4 <o:p> </o:p>

570 070,08 <o:p> </o:p>

2,22% <o:p> </o:p>

Cel 2 <o:p> </o:p>

60% <o:p> </o:p>

15 000 000,00 <o:p> </o:p>

123 <o:p> </o:p>

29 888 048,00 <o:p> </o:p>

123 <o:p> </o:p>

18 892 484,35 <o:p> </o:p>

73,57% <o:p> </o:p>

Cel 3 <o:p> </o:p>

12% <o:p> </o:p>

3 000 000,00 <o:p> </o:p>

101 <o:p> </o:p>

9 465 534,00 <o:p> </o:p>

65 <o:p> </o:p>

4 264 768,11 <o:p> </o:p>

16,61% <o:p> </o:p>

Cel 4 <o:p> </o:p>

3% <o:p> </o:p>

750 000,00 <o:p> </o:p>

28 <o:p> </o:p>

2 894 503,75 <o:p> </o:p>

11 <o:p> </o:p>

804 594,71 <o:p> </o:p>

3,13% <o:p> </o:p>

Cel 5 <o:p> </o:p>

5% <o:p> </o:p>

1 250 000,00 <o:p> </o:p>

40 <o:p> </o:p>

6 796 230,00 <o:p> </o:p>

8 <o:p> </o:p>

1 148 858,46 <o:p> </o:p>

4,47% <o:p> </o:p>

razem <o:p> </o:p>

100% <o:p> </o:p>

25 000 000,00 <o:p> </o:p>

296 <o:p> </o:p>

49 949 253,25 <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

211 <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

25 680 775,71 <o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

100% <o:p> </o:p>

 

Data publikacji: 2010-06-17
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii