informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KONKURS NR 7 na 2011 rok MODUŁ I – wsparcie realizacji zadań

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach siódmego konkursu z dnia 17 lutego 2011 r.

Ogólne wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych w module I – wsparcie realizacji zadań ( pobierz )

Szczegółowe wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych w module I – wsparcie realizacji zadań w podziale na projekty zweryfikowane pozytywnie i negatywnie:

  • Konkurs nr 7-2011, wnioski zweryfikowane formalnie pozytywnie ( pobierz )
  • Konkurs nr 7-2011, wnioski zweryfikowane formalnie negatywnie ( pobierz )

Na liście „Konkurs nr 7-2011, wnioski zweryfikowane formalnie negatywnie”, przy poszczególnych projektach podane zostały przyczyny negatywnej oceny formalnej. Listy zostały zapisane w formacie PDF. Jeżeli nie posiadacie Państwo aplikacji umożliwiającej odczytanie pliku PDF, można ją pobrać ze strony http://www.adobe.com/pl . Ocena formalna wniosków przeprowadzona została w oparciu o kryteria określone w Karcie Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 2 do „Zasad wspierania” ( pobierz )

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Odwołanie Wnioskodawca może złożyć w Biurze PFRON lub wysłać na poniższy adres w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 7 (moduł I – wsparcie realizacji zadań)” Termin na złożenie odwołania mija w dniu 25 maja 2011 r. (środa). Odwołanie nie przysługuje:

  1. w przypadku, gdy Wnioskodawca, pomimo otrzymania wezwania z PFRON, przekazanego Wnioskodawcy na etapie oceny formalnej, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie,
  2. w przypadku złożenia wniosku na nieodpowiednim formularzu lub w przypadku złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej lub w przypadku niezachowania tożsamości wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku.

Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazane są do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Data publikacji: 2011-05-20
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Artur Kamiński

Inne aktualności z tej kategorii