informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w ramach VII konkursu ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach VII konkursu ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach VII konkursu.

Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz.172) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust. 2 albo podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w pkt 1 w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. posiadać minimum dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w pkt 1,
  4. korzystać z pełni praw publicznych,
  5. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik ( pobierz ) do niniejszego ogłoszenia i przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa

w terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem:

Wydział Programowania i Realizacji Zadań „Zgłoszenie do komisji konkursowej - ZADANIA ZLECANE 2011". Ze szczegółowymi „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” można zapoznać się na stronie PFRON www.pfron.org.pl ( czytaj ).


Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem kandydatów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-378 oraz e-mail: malgorzata_przychodzen@pfron.org.pl

Data publikacji: 2011-03-24
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Karol Wasiluk