informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedzi na pytania z konferencji „PFRON wspiera dostępność” Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Konferencja odbyła się 19 maja 2022 r. w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day - GAAD).

Czy pismo, które zawiera tylko tekst, bez tabelek, i które będzie tylko do odczytu, nie do edycji, można wysłać do adresata w Word, czy lepiej w pdf - pytam a propos tego co była mowa o edytowaniu  formularzy w pdf, że są bardziej dostępne niż w MS Word?

Jeśli nie zakładamy dalszej edycji dokumentu, lepiej wysłać go w formacie PDF. Przy bardziej skomplikowanych dokumentach mamy pewność, że wszędzie wyświetli się tak samo. Dodatkowo zabezpiecza dokument przed wprowadzeniem przypadkowych zmian przez adresata. Najważniejsze jest jednak, aby bez względu na format pliku zadbać o jego dostępność cyfrową. Powinniśmy pamiętać między innymi o wyborze odpowiedniej czcionki, zachowaniu minimalnego kontrastu, wyrównaniu tekstu do lewej strony, stosowanie nagłówków, itp.

Czy znajdę gdzieś jakiś poradnik praktyczny jak tworzyć dostępne dokumenty w przykładach?

Polecamy zapoznać się z wiedzą dostępną pod poniższymi linkami:

Czy szkoły średnie, dla których Powiat jest organem , szpital powiatowy, PCPR, DPS musi powołać koordynatora dostępności?

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (artykuł 14) ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów. Oznacza to, że jednostki organizacyjne gminy, takie jak na przykład szkoła, nie są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora. Od decyzji organów zależy, czy koordynator będzie odpowiedzialny tylko za dostępność w urzędzie obsługującym ten organ czy też w podległych jednostkach organizacyjnych. Zachęcamy do wyznaczania osób pełniących taką funkcję w jak największej liczbie podmiotów publicznych.

Należy jednak pamiętać, że jako podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, określonych w artykule 6 tejże ustawy. Aby dobrze realizować te zadania dużym wsparciem byłaby obecność koordynatora dostępności w każdej organizacji.

Czy mogę prosić o wskazówki ewentualnie podpowiedź gdzie znajdę procedury dostępności dla przychodni?

Dostępność jest szczególnie istotna w systemie ochrony zdrowia ze względu na potrzebę dostosowania placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Standard Dostępności POZ jest narzędziem do realizacji projektu Dostępność Plus dla zdrowia, tym samym stanowi poradnik dla placówek medycznych, w jaki sposób zapewniać dostępność.

Standardy dostępności POZ (PDF, 12 MB)

Standardy dostępności dla szpitali (PDF, 8.5 MB)

Gdzie składa się skargę na brak dostępności cyfrowej? Czy i wniosek i skargę na brak dostępności cyfrowej składamy do tego samego podmiotu?

Tak, zarówno wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, jak i skargę należy złożyć do tego samego podmiotu publicznego.

W artykule 18 jest zapisane, że każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni dostępności można złożyć skargę właśnie do tego podmiotu publicznego. Skargę można złożyć także wtedy, gdy sposób zapewnienia dostępności alternatywnej przez podmiot publiczny nie odpowiada osobie, która wstępuje z żądaniem dostępności cyfrowej. 

Skargę rozpatruje „organ nadrzędny” wobec podmiotu.

Kiedy PFRON zapewni pełną dostępność systemu obsługi wniosków? Dlaczego SOW to obecnie jedyna możliwość złożenia wniosku? Osoby starsze i z niepełnosprawnością sprzężoną nie są w stanie go obsłużyć, co sprawie, że pracownicy PCPR i MOPS mają dużo więcej pracy, bo wypełniają te wnioski za beneficjentów

System Obsługi Wniosków jest narzędziem, które spełnia zasady dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.  W ubiegłym roku Kancelaria Premiera Rady Ministrów zleciła ocenę dostępności cyfrowej systemu. Wynik audytu był dla nas pozytywny. Dostaliśmy kilka wskazówek i zostały one zastosowane w naszym systemie.

System SOW nie jest jedyną drogą złożenia wniosków o pomoc ze środków PFRON. Osoba, która chce złożyć wniosek np. o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego może go złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie nadal w postaci papierowej. Owszem zachęcamy do korzystania z Systemu SOW, bo jest to wygodny sposób złożenia wniosku, ale dostępne są inne możliwości. To dla tych urzędów, które dalej zajmują się wnioskami został wskazany system SOW jako miejsce obsługiwania całego procesu do udzielenia dofinansowania. To przyspiesza komunikację pomiędzy PFRON, a powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dostępność formularzy Google - Czy formularze googlowskie są dostępne? - zwłaszcza dla czytników, z których korzystają osoby niewidome?

Tak, interaktywne formularze Google, podobnie jak interaktywne formularze online firmy Microsoft, w większości są dostępne dla programów odczytu ekranu. Zarówno dla komputerowych czytników działających w środowisku Microsoft Windows (JAWS, NVDA itp.) oraz Apple macOS (VoiceOver), jak i mobilnych - Google Android (TalkBack itp.) oraz Apple iOS/iPadOS (VoiceOver).

Jednak tworząc taki interaktywny formularz, przed jego udostępnieniem, koniecznie należy sprawdzić za pomocą programu odczytu ekranu czy wszystkie zaimplementowane pola anonsowane są w prawidłowy sposób i w prawidłowej kolejności. Dotyczy to zwłaszcza upewnienia się, czy formularz posiada odpowiednio zaprogramowaną strukturę oraz czy pola oznaczone jako wymagane, są w ten sposób anonsowane użytkownikom czytników ekranu.

W opisie formularza Google można dodatkowo zawrzeć podpowiedź dla użytkowników czytników ekranu, że jeśli tego jeszcze nie zrobili, to że w ich sytuacji warto włączyć Ułatwienia dostępu w edytorach Dokumentów. Dzięki nim bardziej dostępne staje się m.in. edytowanie formularzy przy użyciu czytnika ekranu. Więcej szczegółów na ten temat można poznać odwiedzając witrynę Google poświęconą Ułatwieniom dostępu w edytorach Dokumentów.

Formularze - informacja o błędzie - Jeśli formularz wypełniamy online, co jest potrzebne na etapie tworzenia go, by czytnik ekranu zasygnalizował, które pole jest do poprawy? Zwykle te miejsca tylko wyświetlają się na czerwono.

Sytuacja 1 - Interaktywny formularz w wersji online, osadzony na stronie internetowej.

Przede wszystkim konieczne jest posiadanie wiedzy, że taki mechanizm jest wymagany. Świadomość, że domyślne rozwiązania, w tym wypadku bazujące jedynie na kolorze, są niewystarczające sprawia, że twórca interaktywnego formularza online może sięgnąć po cały wachlarz dodatkowych rozwiązań.

Odpowiedź na pytanie "jak zrobić aby pola formularzy zgłaszały błędy przy nieprawidłowym wypełnieniu pola" zależy od tego, jaki sposób walidacji tych pól został zaimplementowany. Czy jest to walidacja po stronie serwera czy klienta (przeglądarki). Jeśli jest to walidacja po stronie klienta, to najprawdopodobniej została do tego celu użyta któraś z bibliotek JavaScript albo zastosowano walidację wbudowaną w HTML5.

W przypadku użycia biblioteki JavaScript, to nie ma innego sposobu niż po prostu zapoznanie się z dokumentacją tej konkretnej biblioteki, gdzie znajduje się informacja o różnych sposobach prezentacji błędów walidacji.

W przypadku walidacji HTML5, która to sama walidacja nie jest idealna i niekoniecznie jest najlepszym sposobem komunikowania błędów (ale lepsza taka, niż żadna) to pomocne mogą okazać się przykłady ze stron grupy WAI (ang. Web Accessibility Initiative), zajmującej się tworzeniem standardu WCAG. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fragment dotyczący atrybutu pattern.

Uzupełnieniem zagadnienia prezentowania błędów walidacji mogą być jeszcze dwa dodatkowe tematy, tj. jak tworzyć instrukcje wypełniania pól formularzy oraz jak powiadamiać użytkownika o błędach. Z oboma można zapoznać się nieco szerzej pod poniższymi odnośnikami:

Warto zapoznać się również z nieco bardziej ogólnym, ale dobrze wprowadzającym w problematykę formularzy artykułem amerykańskiej grupy WebAIM (treść w języku angielskim).

Dla twórców publicznych serwisów istotne są również sposoby interpretowania standardu WCAG 2.1 odnoszące się do formularzy, a dostępne pod kolejnymi adresami:

Understanding Success Criterion 3.3.1: Error Identification (treść w języku angielskim),

Understanding Success Criterion 3.3.3: Error Suggestion (treść w języku angielskim).

Sytuacja 2 - Interaktywny formularz w pliku PDF do pobrania ze strony internetowej:

Aplikacja Adobe Acrobat Pro posiada możliwość ustawienia walidacji większości pól formularzy.

Jeśli dodając do formularza nowe pole określimy jego typ jako np. data czy nr PESEL, to w trakcie wprowadzania do niego danych, weryfikowana będzie ich treść pod kątem specyficznych dla danego pola parametrów. I tak dla wspomnianej daty weryfikowany będzie jej format czy typ użytego separatora, a dla nr PESEL jego długość oraz czy nie zawiera nieprawidłowych znaków np. liter czy innych znaków specjalnych.

W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych, użytkownik jest o tym fakcie informowany specjalnym komunikatem. Oczywiście tę opcję - takie zachowanie - należy ustawić w trakcie tworzenia danego pola formularza.

Czy organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami również muszą stosować ustawę o zapewnianiu dostępności?

Wszystkie organizacje pozarządowe powinny dążyć do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w prowadzonej działalności. Jednak obowiązek zapewniania dostępności w zakresie określonym w ustawie mają tylko te organizacje, które są podmiotami publicznymi. Gdy organizacja pozarządowa nie jest podmiotem publicznym ale realizuje na jego rzecz zadanie finansowane ze środków publicznych lub zamówienie publiczne, ma obowiązek zapewniać dostępność w zakresie określonym w umowie.

Czy placówki Poczty Polskiej również muszą stosować ustawę o zapewnianiu dostępności?

Każdy podmiot publiczny musi zapewniać dostępność. Poczta Polska S.A. jest jednym z nich.

Gdy potrzebujesz dostępności a podmiot jej nie zapewnia, złóż wniosek o zapewnienie dostępności. Jeżeli nie zapewni Ci dostępności, złóż skargę na jej brak do Prezesa Zarządu PFRON. Prezes Zarządu PFRON w toku postępowania ustali czy skarżony podmiot jest podmiotem publicznym i ma obowiązek zapewnić Ci dostępność.

Jeśli Poczta Polska nie jest właścicielem budynku w którym się mieści? to do kogo należy kierować skargę?

Skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej każdego podmiotu publicznego należy kierować do Prezesa Zarządu PFRON.

Kto będzie właściwy w przypadku skargi na dostępności architektoniczną gdy jest 25 jednostek - podmiotów publicznych, ale tylko jeden dysponuje majątkiem tych jednostek

Skargę na brak dostępności architektonicznej należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON. Stroną będzie ten podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi.

Czy jest obowiązek zamieszczenia na stronie www urzędu miasta wzoru wniosku o zapewnienie dostępności oraz wzory skargi? Czy powinno to być dodane podwójnie - 2 wnioski i 2 skargi. Oczywiście myślę o rozróźnieniu cyfrowej oraz architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Podmioty publiczne nie muszą zamieszczać wzorów wniosku i skargi dotyczących dostępności na swoich stronach internetowych. Fundusz przygotował przykładowe wzory wniosku i skargi odnoszących się do dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Można je znaleźć na stronie dostepnosc.pfron.org.pl w zakładce Postępowanie skargowe na brak dostępności podmiotu publicznego.

Czy możemy napisać że zapewnimy dostępność w ciągu 2 miesięcy, czy powinniśmy podać konkretną datę zapewnienia dostępności?

Jeżeli podmiot publiczny potrzebuje więcej niż 14 dni, aby zapewnić dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną, powinien niezwłocznie zawiadomić wnioskodawcę. W zawiadomieniu określa nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji: 2022-05-26
Autor: Tomasz Wojakowski - Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności