informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 i podmioty wskazane w art.3 ust.3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536 zpóźn.zm.), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski w ramach dwunastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie powierzenia), ogłoszonego przez PFRON w dniu 21 grudnia 2012r.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach dwunastego konkursu.

Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty realizacji zadań określonych w§1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. wsprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. Nr29, poz.172), złożone do PFRON w ramach dwunastego konkursu ogłoszonego na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn.zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji projektów, których założenia przygotowane zostały przez PFRON.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

  1. uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art.3 ust.2 albo podmiotu wskazanego w art.3 ust.3 pkt1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej,
  2. posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 pkt1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

„Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON” należy przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al.Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego),

zdopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej – Zadania zlecane, konkurs nr 12”

Z treścią ogłoszenia dwunastego konkursu oraz z „Regulaminem komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów należy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Wzór „Formularza zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON”

„Regulamin komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

Data publikacji: 2013-01-03
Wydział Realizacji Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii