informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach dziesiątego konkursu ogłoszonego przez PFRON w dniu 27 lipca 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które biorą udział w X konkursie. Członkowie komisji konkursowej będą oceniać wnioski dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz.172) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust. 2 albo podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. posiadać dobrą znajomość problematyki osób niepełnosprawnych,
  3. posiadać minimum dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w pkt 1,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Warunki dodatkowe preferowane u kandydatów to:

  1. doświadczenie w prowadzeniu i inicjowaniu działań/ zadań z zakresu upowszechniania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
  2. doświadczenie w pracy przy kampaniach informacyjnych, eventach i akcjach medialnych promujących wiedzę dotyczącą niepełnosprawności oraz upowszechniania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik ( pobierz ) do niniejszego ogłoszenia i przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa

w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowej tj. do dnia 16 sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: Wydział Realizacji Programów „Zgłoszenie do komisji konkursowej - ZADANIA ZLECANE DZIESIĄTY KONKURS".

Ze szczegółami dotyczącymi konkursu dziesiątego można zapoznać się na stronie PFRON www.pfron.org.pl ( czytaj ) Wszelkie zapytania związane z naborem kandydatów proszę kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Data publikacji: 2012-08-06
Wydział Realizacji Programów
Autor: Wiktoria Gajdziewska

Inne aktualności z tej kategorii