informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A

W związku z trwającą obecnie sytuacją, związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragnie przypomnieć, o zasadach obowiązujących w czasie trwania epidemii, związanych z ewentualnymi trudnościami w składaniu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, wraz z załącznikami).

Przekroczenie terminu

W przypadku przekroczenia terminu w złożeniu do PFRON wniosku, Beneficjent ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu na jego złożenie.

W takiej sytuacji Wnioskodawca powinien przesłać, w terminie 30 dni (zmiana wprowadzona art. 15zzzzzn2 ust. 3 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi:

  1. wniosek o wsparcie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z dotychczasowymi zasadami) – do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON, bądź za pośrednictwem System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej: SODiR), gdy Beneficjent jest już zarejestrowany w SODiR lub do Biura PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa), gdy występuje z wnioskiem zgłoszeniowym,
  2. wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie lub refundację wg załączonego wzoru (docx 40 KB) – do Biura PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, bądź za pośrednictwem SODiR. We wniosku o przywrócenie terminu należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundację składek oraz uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy beneficjenta.

Fundusz zachęca - zwłaszcza teraz - osoby składające wnioski w formie papierowej (które dotychczas nie korzystały z formy elektronicznej lub z różnych względów od niej odstąpiły) do zmiany sposobu składania wniosków (Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A) na wersję elektroniczną przez udostępniony w tym celu bezpłatny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Jednocześnie PFRON informuje, że w związku ze zniesieniem większości ograniczeń związanych ze stanem epidemii (w tym przywróceniem powszechnego dostępu do urzędów pocztowych), obecnie do przywrócenia terminu na złożenie wniosków o wypłatę świadczeń, nie obowiązują zasady zawarte w komunikacie Funduszu z dnia 24 marca 2020 r.. Oznacza to, że Beneficjenci, którzy uchybili terminowi na złożenie właściwego dokumentu obowiązani są wykazać brak swojej winy w tym uchybieniu, na zasadach wynikających z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W tym trudnym czasie liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie. Podejmujemy wszelkie niezbędne i zalecane środki ostrożności i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu w dalszym uzyskiwaniu wsparcia PFRON.

Rozporządzenia

  • § 4.1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1),
  • § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1218)
Data publikacji: 2021-12-16
Autor: Departament ds. Rynku Pracy

Inne aktualności z tej kategorii