informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rusza rekrutacja na szkolenie "Różni Podróżni" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza rozpoczęcie 12 kwietnia 2021 r. rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni” realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 3. pracownik infolinii,
 4. członkowie drużyny konduktorskiej,
 5. pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 6. kontroler biletów,
 7. kierowca,
 8. motorniczy,
 9. pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 10. trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2.

KRYTERIA UDZIAŁU W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Kryteria kwalifikowania przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego do udziału w szkoleniach zostały określone w §16 Regulaminu szkoleń.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ (dostępny w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA)

2. USTALIĆ Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:

 1. pomocy de minimis, czy
 2. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
 3. pomocy publicznej na szkolenia.

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (dostępne  w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA):

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 5. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 10. załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 5. wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 6. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 7. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 8. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 9. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 10. oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 11. informacja o ochronie danych osobowych;
 12. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 13. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 14. dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 3. w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 5. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 10. właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.

3. PODPISAĆ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”

4. UZGODNIĆ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich znajdują się w zakładce: REGULAMIN

Data publikacji: 2021-04-08
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych

Inne aktualności z tej kategorii