informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Siódmy konkurs o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)

Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) – warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach siódmego konkursu, są:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), w tym fundacje i stowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W ramach siódmego konkursu nie mogą składać wniosków podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), tj.:

 1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 2. spółdzielnie socjalne,
 3. spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Konkurs realizowany jest w ramach dwóch modułów:

 1. moduł I – wsparcie realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), ( czytaj )
  • Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 17 lutego 2011 roku - Karta oceny merytorycznej wniosku ( pobierz )
 2. moduł II, mający charakter pilotażowy – powierzanie realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). ( czytaj )
  • Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia 17 lutego 2011 roku - " Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim”. ( pobierz )
  • Załącznik nr 3 do Ogłoszenia z dnia 17 lutego 2011 roku - " Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”. ( pobierz )
  • Załącznik nr 4 do Ogłoszenia z dnia 17 lutego 2011 roku - "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez pracę wolontaryjną przy obsłudze EURO 2012”. ( pobierz )

W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje zgłoszenie projektu w ramach modułu I konkursu jak również zgłoszenie oferty realizacji projektu w ramach modułu II konkursu – wsparcie w ramach poszczególnych projektów nie może dotyczyć tych samych beneficjentów ostatecznych.


 • moduł I – wsparcie realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), ( czytaj )
 • moduł II, mający charakter pilotażowy – powierzanie realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). ( czytaj )


Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON ( więcej )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramachsiódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl


Data publikacji: 2011-02-17
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii