informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich oraz PFRON

W dniu 7 maja 2013 roku w warszawskiej siedzibie Związku Powiatów Polskich ( Pałac Kultury i Nauki, p. 2704; 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1) odbyło się spotkanie przedstawicieli ZPP i PFRON, dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Agnieszka Kloskowska – Dudzińska (Zastępca Prezesa Zarządu PFRON), Pani Małgorzata Poręba i Pan Krzysztof Kaca (pracownicy Wydziału Realizacji Programów PFRON) oraz Panowie: Marek Wójcik (Zastępca Sekretarza Generalnego Dyrektor Biura Związek Powiatów Polskich) i Grzegorz Kubalski (prawnik, ekspert Związku Powiatów Polskich).

W trakcie wizyty poruszone zostały tematy zgłoszone na posiedzeniu VIII Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Solcu. Uzgodniono, że spotkanie będzie poświęcone realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zaś inne zagadnienia będą omawiane w czasie kolejnych spotkań.

Pan Marek Wójcik wskazał kwestie wymagające w opinii Związku Powiatów Polskich analizy pod kątem poszukiwania możliwości poprawy funkcjonowania programu:

  1. uelastycznienie programu poprzez zwiększenie autonomii jego Realizatora w zakresie dysponowania limitami środków finansowych PFRON, przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań przewidzianych w programie, w tym uwzględnienie możliwości samodzielnego przenoszenia przez Realizatora programu środków finansowych pomiędzy obszarami programu,
  2. konieczność wcześniejszego niż w bieżącym roku zakończenia procesu zawierania umów w sprawie realizacji programu, z uwagi na procedury Realizatora programu, dotyczące wydatkowania środków finansowych (podstawa prawna wprowadzenia środków do budżetu powiatu),
  3. potrzeba odstąpienia od rozliczania finansowego pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu, wyeliminowanie konieczności złożenia sprawozdania za pierwsze półrocze realizacji programu,
  4. uregulowanie kwestii, dotyczących kontroli w ramach programu w ten sposób, aby monitorowanie wykorzystania środków PFRON i przedmiotu dofinansowania przez beneficjentów programu (kontrola merytoryczna) należało do kompetencji Realizatora programu (co zaktywizuje PCPR-y), a w gestii PFRON pozostawała kontrola prawidłowości realizacji programu przez samorząd powiatowy,
  5. uregulowanie zasad współpracy z samorządami powiatowymi w zakresie propozycji modyfikacji warunków uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programie lub propozycji modyfikacji innych zasad regulujących funkcjonowanie programu; w tym aspekcie zgłoszona została propozycja wydłużenia okresu karencji (z 3 do 5 lat) w zakresie uzyskania pomocy ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego,
  6. zwiększenie zakresu szkoleń oraz zróżnicowanie i dostępność form podwyższania kompetencji pracowników Realizatorów programu, niezbędnych w trakcie realizacji programu, w tym poprzez wykorzystanie form oferowanych w ramach działalności Związku Powiatów Polskich.

W trakcie rozmów wyjaśniono i/lub uzgodniono:

Ad.1) wyjaśniono, że w bieżącym roku Realizator programu dysponuje trzema limitami środków finansowych PFRON przeznaczonymi na realizację określonej (w umowie w sprawie realizacji programu) liczby zadań przewidzianych w programie; wydzielenie odrębnego limitu środków finansowych PFRON na realizację modułu II jest konieczne z uwagi na zasady obsługi i realizacji wniosków osób niepełnosprawnych (dwa cykle rozpatrywania wniosków i ustalenie wysokości pomocy według jednolitych kryteriów jej wyznaczania); możliwość i zasady przenoszenia przez Realizatora programu środków finansowych pomiędzy modułami programu określa umowa w sprawie realizacji programu,

Ad.2) uzgodniono, że w kolejnych latach realizacji programu, proces zawierania umów w sprawie realizacji programu powinien zakończyć się do końca lutego,

Ad.3) wyjaśniono, że zgodnie z umową w sprawie realizacji programu, samorząd powiatowy jest zobowiązany do rozliczenia pierwszej transzy środków PFRON poprzez złożenie sprawozdania w terminie do 15 października każdego roku realizacji programu; nie ma konieczności składania sprawozdania po zakończeniu półrocza realizacji programu; nie ma też możliwości rezygnacji z rozliczenia pierwszej transzy ze względu na wewnętrzne procedury PFRON, jednolite dla wszystkich programów,

Ad.4) wyjaśniono, że zgodnie z umową w sprawie realizacji programu, monitorowanie i kontrola Beneficjentów należy przede wszystkim do kompetencji Realizatora programu,

Ad.5) wyjaśniono, że PFRON na początku grudnia 2012 roku komunikował się z wszystkimi samorządami powiatowymi, przedstawiając plany modyfikacji programu w 2013 roku; samorządy miały możliwość ustosunkowania się do propozycji PFRON i zgłoszenia własnych uwag; Pani Agnieszka Kloskowska – Dudzińska podkreśliła, że PFRON jest zainteresowany wszelkimi sygnałami Realizatorów programu w zakresie realizacji programu, w tym zasad współpracy z PFRON; w zakresie propozycji wydłużenia okresu karencji (z 3 do 5 lat) w uzyskaniu pomocy ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego wyjaśniono, że częstotliwość korzystania z pomocy PFRON na dany cel może być elementem oceny merytorycznej wniosku; natomiast wydłużenie tego okresu (warunek uczestnictwa w programie) uniemożliwi pomoc w sytuacjach uzasadniających pomoc w terminie wcześniejszym,

Ad.6) uzgodniono, że dla prawidłowej realizacji programu konieczne jest rozwijanie bazy wiedzy, która powinna być dostępna przede wszystkim na poziomie realizacyjnym; obecnie PCPR-y w zbyt małym stopniu korzystają z tej bazy; w związku z tym uznano, że materiały umieszczane na witrynie internetowej PFRON powinny być także przekazywane bezpośrednio Realizatorom programu; możliwe jest to na przykład poprzez umieszczanie materiałów przygotowywanych przez PFRON (dotyczących realizacji programu) w dzienniku internetowym „Warto wiedzieć” na witrynie ZPP (pomoc społeczna).

W związku z pojawiającymi się po stronie Realizatorów zastrzeżeniami dotyczącymi szkoleń przeprowadzanych przez PFRON ustalono również, że ZPP przygotuje szczegółowe zestawienie szkoleń, co do których zgłaszano zastrzeżenia.

Po stronie PFRON rozważona zostanie:

  1. możliwość udziału przedstawicieli PFRON w konwentach wojewódzkich, podczas których mogą być organizowane robocze spotkania z Realizatorami programu, mające charakter konsultacyjno- szkoleniowy w zakresie realizacji programu,
  2. współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich w przygotowaniu „Poradnika” dla Realizatorów programu (forma multimedialna); uznano, że wymagania odnośnie zawartości poradnika (spis treści) zostaną zaproponowane przez ZPP,
  3. przekazanie ZPP informacji z monitoringu programu, przeprowadzonego po jego pierwszej edycji.

Opracowali: Małgorzata Poręba, Gł. Specjalista, WRP Krzysztof Kaca, Kierownik Sekcji Programów, WRP

Data publikacji: 2013-05-10
Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata Poręba, Krzysztof Kaca

Inne aktualności z tej kategorii