informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczególne preferencje dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r., którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON

Uchwała nr 15/2010 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: ustanowienia szczególnych preferencji dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r., którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 9/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, uchwałą nr 2/2010 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Pegaz 2010” i uchwałą nr 4/2010 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Komputer dla Homera 2010” uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza następujące szczególne preferencje dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r., którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON:

 1. w okresie do dnia 30 czerwca 2011 r. ww. wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programów: „Pegaz 2010” – Obszar A, B, C (dofinansowanie: oprzyrządowania samochodu, sprzętu komputerowego i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) oraz „Komputer dla Homera 2010” przysługują dodatkowe preferencje polegające na:
  1. możliwości uzyskania przez wnioskodawcę dodatkowych 20-tu punktów preferencyjnych w trakcie oceny merytorycznej wniosku,
  2. udzieleniu dofinansowania dla wnioskodawcy, który w wyniku powodzi utracił przedmiot dofinansowany ze środków PFRON z minimalnym udziałem własnym w zakupie tj. na zasadach określonych dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy po raz pierwszy: a) w przypadku programu „Pegaz 2010” – zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 5 pkt 1a, pkt 2a i pkt 3a programu, b) w przypadku programu „Komputer dla Homera 2010” – zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 7 pkt 1 programu, z uwzględnieniem postanowień procedur realizacji danego programu w odniesieniu do zasad wyliczania wysokości wymaganego udziału własnego w zakupie tj. uzależniających wysokość minimalnego udziału własnego w zakupie od wysokości dochodów brutto w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;
 2. w okresie do dnia 30 czerwca 2011 r. modyfikacji ulegają warunki uczestnictwa i dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II ” - Obszar F, w zakresie:
  1. przeznaczenia dofinansowania ze środków PFRON - w ten sposób, że pomoc może być udzielana także na odtworzenie majątku/środków trwałych warsztatu terapii zajęciowej, który to majątek nie był ubezpieczony, a w wyniku powodzi został zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę i użytkowanie,
  2. warunków przystąpienia do programu – poprzez odstąpienie od wymogu określonego w rozdziale VII ust. 4 pkt 5 programu,
  3. wysokości środków przeznaczonych na realizację projektu, dotyczącego odtworzenia majątku/środków trwałych warsztatu terapii zajęciowej, który to majątek nie był ubezpieczony, a w wyniku powodzi został zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę i użytkowanie, w ten sposób, że udzielone w ramach programu dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 250.000 zł i 80% kosztów realizacji projektu.

§ 2

Warunkiem skorzystania ze szczególnych preferencji dla wnioskodawców, wskazanych w § 1 jest przedłożenie:

 1. w przypadku indywidualnych osób niepełnosprawnych dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią,w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź,
 2. w przypadku prowadzących warsztat terapii zajęciowej dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, dotyczącej majątku lub/i środków trwałych warsztatu terapii zajęciowej, który to majątek został zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę i użytkowanie – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 2010-05-28
Rada Nadzorcza PFRON
Autor: Rada Nadzorcza PFRON