informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uzupełnienie komunikatu z dnia 19 kwietnia 2013 r. dot. decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy (...)

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 19 kwietnia 2013 r. dotyczącego decyzji Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach jedenastego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia), PFRON wyjaśnia:

Stosownie do posiadanych środków na konkurs, Zarząd PFRON zmniejszył wysokości kwot dofinansowań wynikających z propozycji komisji konkursowej udzielając dofinansowania wg zasady:

 1. w przypadku celu programowego 1 – w wysokości 85% kwot proponowanych przez Komisję,
 2. w przypadku celu programowego 2 – w wysokości 85% kwot proponowanych przez komisję,
 3. w przypadku celu programowego 3 – w wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję,
 4. w przypadku celu programowego 4 – w wysokości 80% kwot proponowanych przez komisję.

W Generatorze Wniosków został dodany plik „Karta Oceny Merytorycznej”, który umożliwia Wnioskodawcom zapoznanie się z oceną merytoryczną wniosków.

Jednocześnie PFRON przedstawia wyniki negatywnej oceny merytorycznej:

 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 2: „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 3: „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” ( pobierz )
 • lista projektów negatywnie ocenionych z celu programowego 4: „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” ( pobierz )

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

Odwołanie od wyników oceny merytorycznej można złożyć do Biura PFRON najpóźniej w terminie 7 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia upublicznienia wyników oceny merytorycznej (tzn. ukazania się wyników oceny merytorycznej na stronie internetowej www.pfron.org.pl).

Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami).

W związku z powyższym Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider – w przypadku wniosku wspólnego) może złożyć odwołanie do Zarządu PFRON w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres w terminie do dnia 8 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego):

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Nr 13 00-828 Warszawa z dopiskiem: „Zadania zlecane – konkurs nr 11”

W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku (podany na liście rankingowej „nr poza”) oraz tytuł projektu.

PFRON informuje, że ponowna ocena merytoryczna wniosku przez komisję konkursową może skutkować:

 • przyznaniem takiej samej liczby punktów, jak podczas pierwszej oceny merytorycznej wniosku,
 • zmianą punktacji wniosku, tj. obniżeniem lub podwyższeniem liczby przyznanych punktów, w porównaniu z pierwszą oceną merytoryczną wniosku (skutkiem obniżenia punktacji może być również zmiana statusu wniosku – wnioski które poprzednio uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, mogą uzyskać ocenę negatywną),
 • zaproponowaniem przez komisję konkursową takiej samej kwoty projektu, jak podczas pierwszej oceny merytorycznej wniosku – dotyczy wniosków, które poprzednio zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym,
 • zmianą proponowanej kwoty projektu (zmniejszeniem lub zwiększeniem proponowanej kwoty) w porównaniu z pierwszą oceną merytoryczną wniosku – dotyczy wniosków, które poprzednio zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym.

Jednocześnie PFRON informuje, że wnioski, które uzyskały dofinansowanie, zostaną niezwłocznie przekazane do realizatorów (tj. Biuro/Oddział PFRON). Następnie Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o dalszym postępowaniu celem zaktualizowania wniosku, w tym budżetu projektu do zawarcia umowy.

Data publikacji: 2013-04-25
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożenna Baczyńska

Inne aktualności z tej kategorii