informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WŁĄCZENI LUBLIN 2019

O działaniach instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim rozmawiano dziś podczas konferencji regionalnej w Lublinie.

Konferencja „Włączeni – działania instytucji zaufania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim”, w której udział wzięli Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg i zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski, zorganizowana została przez Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W konferencji rolę prelegentów otrzymali, również przedstawiciele wojewódzkich oddziałów ZUS oraz NFZ, którzy zaprezentowali najważniejsze zagadnienia dotyczące ich obszarów odpowiedzialności  przy wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.

 

W liście skierowanym do uczestników konferencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz przekazał, że resort rodziny docenia i korzysta z potencjału jaki drzemie w organizacjach pozarządowych, poprzez partnerską formułę realizacji zadań oraz dialog w ramach ciał opiniodawczo – doradczych. List został odczytany przez Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON Jerzego Dębskiego.

 

W trakcie swojego wystąpienia Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg zaakcentowała, że dzisiejsze wydarzenie jest świetną okazją do prezentacji założeń zainaugurowanego wczoraj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu: „Aktywni Plus” i zaznaczenia, jak istotną rolę w pracy nad zwiększeniem aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami pełni współpraca Funduszu z sektorem publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.

- Niewystarczająca aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami to istotny problem społeczny, dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z innymi podmiotami wdraża rozwiązania, które zwiększą poziom zatrudnienia tych osób, pozwalając im na znalezienie i satysfakcjonującej pracy, dostosowanej do ich oczekiwań, potrzeb i możliwości. Nie sposób nie podkreślić istotnej roli działań profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundusz, dotyczących dostępności rynku pracy oraz zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych regionach Polski - powiedziała Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

 

- Dostrzegając efektywność wysiłku NGO w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego. Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku 278 971 000 zł – powiedział Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski. Podczas swojego wystąpienia zauważył, że w ujęciu regionalnym ze środków PFRON w sumie zrealizowanych zostanie 47 projektów z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę ponad 30,3 mln zł. Skorzysta z nich ponad 60 tys. osób z niepełnosprawnościami.

 

Natomiast Dyrektor Departamentu ds. programów PFRON Mirosław Izdebski zwrócił uwagę, że programy uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu tworzą ekosystem, w którym dzięki suplementarności gwarantowany jest wysoki poziom efektywności w odpowiadaniu na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami. Podkreślił również, że współpraca z partnerami społecznymi wpływa na jakość realizacji zadań, dlatego tak ważny jest jej rozwój poprzez stały dialog.

 

Warto wspomnieć, że Oddział Lubelski Funduszu podejmuje aktywne działania adresujące bieżące potrzeby środowiska niepełnosprawnych w regionie. Za pomocą audycji „Włączeni i aktywni”, realizowanej przy współpracy Oddziału Lubelskiego PFRON z TVP3 Lublin, podejmowane są starania, aby zmienić obraz osób niepełnosprawnych – pokazać, jak są zdolni, co potrafią, jakie mają pasje. Dotychczas zrealizowano 42 odcinki audycji prezentujące osoby indywidualne, działalność stowarzyszeń oraz ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Rozumiejąc znaczenie trzeciego sektora w systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w czasie konferencji zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem organizacji pozarządowych: Fundacja Fuga Mundi, Stowarzyszenie „Krok za Krokiem”, Stowarzyszenie WSPÓLNY ŚWIAT, Fundacja ALPHA, Charytatywne Stowarzyszenie Misericordia, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Lubelski oraz Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tomaszowie Lubelskim. Tematem dyskusji była rola i znaczenie PFRON w rozwoju organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele zaproszonych do debaty organizacji pozarządowych podkreślili znaczenie elastyczności PFRONu oraz gotowości do wspierania bieżącej pracy trzeciego sektora.

- Pieniądze pozyskiwane z PFRON szczególnie pozwalają na włączanie społeczne osób z autyzmem – powiedziała Prezes Stowarzyszenia WSPÓLNY ŚWIAT Anna Chwałek. Wszyscy prelegenci zgodnie przyznali, że fakt istnienia projektów wieloletnich w ramach zadań zlecanych pozwala na stabilne planowanie pracy organizacji. Jako ważny aspekt wskazali również możliwość uzyskania dofinansowania wkładu własnego. „Pozwala to na swobodne budowanie infrastruktury wsparcia osób z niepełnosprawnościami” – powiedział pracownik Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” Kamil Kabasiński. Podsumowaniem panelu były słowa Prezesa Stowarzyszenia Misericordia ks. Tadeusza Pajurka, który wskazał, że możliwość podejmowania współpracy z Funduszem wprowadza nową jakość w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreślił, „organizacje pozarządowe oraz PFRON mają wspólny cel – skuteczna pomoc osobom z niepełnosprawnościami”.

 

W czasie trwania konferencji dla wszystkich zainteresowanych dostępne były punkty konsultacyjne ZUS, NFZ, Caritas, WOMP oraz PFRON. Dodatkowo, dla uczestników konferencji udostępniono wystawę fotografii z okazji jubileuszu 20-lecia konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Nieprzetartego Szlaku”.

 

Spotkanie było tłumaczone na język migowy (PJM).

 

 

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-05-22
Oddział Lubelski PFRON
Autor: Ewelina Wójtowicz