informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw

 1. Zgodnie z treścią ogłoszenia o siódmym konkursie (moduł I), w przypadku projektu dotyczącego wyłącznie zadania pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych (...)” muszą zostać spełnione następujące warunki:
  1. projekt musi precyzyjnie wskazywać (definiować) grupę osób niepełnosprawnych do której skierowane jest wydawnictwo,
  2. opis kolportażu musi dawać pewność, iż wydawnictwo dotrze do adresatów tego wydawnictwa,
  3. wydawnictwo musi być publikowane od co najmniej dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku,
  4. nakład wydawnictwa nie może przekroczyć nakładu wydawnictwa w roku 2010,
  5. wydawnictwo musi być dystrybuowane (do instytucji oraz indywidualnych osób niepełnosprawnych), poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji (tj. obejmującą 16 województw) – warunek nie dotyczy wydawnictw publikowanych drukiem powiększonym lub pismem Braille'a.

W projektach, które dotyczą wydawnictw kierowanych do otoczenia osób niepełnosprawnych (np. członków rodzin) wypełnieniem warunku wskazanego w pkt a, jest określenie grupy osób niepełnosprawnych korzystającej z efektów realizacji projektu (tj. grupy osób niepełnosprawnych, której dotyczyć będzie wiedza przekazywana w wydawnictwie). Warunek wskazany w pkt c (wydawnictwo musi być publikowane od co najmniej dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku) dotyczy wydawnictw ciągłych.

 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w przypadku modułu I konkursu, dla poszczególnych celów programowych ustalony został następujący sposób łączenia zadań w projekcie:
  1. w przypadku celu programowego 1 „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) na rynek pracy” – projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ogłoszenia o konkursie,
  2. w przypadku celu programowego 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu)” – projekt musi dotyczyć:
   1. co najmniej jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ogłoszenia o konkursie, lub
   2. zadania wskazanego w rozdziale I ust. 1 pkt 4 ogłoszenia o konkursie, przy czym projekt tego typu nie wymaga tworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem ostatecznym projektu,
  3. w przypadku celu programowego 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 9 i pkt 12 ogłoszenia o konkursie,
  4. w przypadku celu programowego 4 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 3, pkt 7, pkt 8 ogłoszenia o konkursie,
  5. w przypadku celu programowego 5 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – projekt musi dotyczyć:
   1. wyłącznie jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 ogłoszenia o konkursie, lub
   2. zadania wskazanego w rozdziale I ust. 1 pkt 10 ogłoszenia o konkursie oraz jednego z zadań wskazanych w rozdziale I ust. 1 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 ogłoszenia o konkursie.
Data publikacji: 2011-03-11
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder