informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia dotyczące konstruowania budżetów w ramach Zadań zlecanych

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi konstruowania budżetów , PFRON przedkłada następujące wyjaśnienia:

Zgodnie treścią ogłoszenia o konkursie, następujące rodzaje kosztów, wykazane wbudżecie zadania, nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:

  1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania ( w tym np.kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
  2. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie (wtym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
  3. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych iprawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
  4. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5 % kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania,
  5. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (wtym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) – do wysokości 5 % kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, zzastrzeżeniem że limit ten nie dotyczy zadań ocharakterze informacyjnym lub promocyjnym.

Tym samym, maksymalne procentowe limity ww. rodzajów kosztów określone zostały wodniesieniu do kwoty wnioskowanej ze środków PFRON na realizację zadania.

Przykład 1 :

Wartość realizacji zadania wynosi – 100.000 zł,

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON, na realizację zadania, wynosi – 80.000 zł,

Wartość kosztów w kategorii „koszty osobowe administracji i obsługi zadania” nie może być wyższa niż: 80.000 zł x 10% = 8.000 zł .

Przez pojęcie „wartość kosztów w kategorii” należy rozumieć sumę wykazanych w danej kategorii kosztów to jest zarówno kosztów finansowanych z wkładu własnego Wnioskodawcy jak i ze środków PFRON .

Odnosząc się do wyżej przedstawionego przykładu, jeżeli wartość kosztów wkategorii „koszty osobowe administracji i obsługi zadania” planowana byłaby przez Wnioskodawcę na kwotę np. 10.000zł, wówczas w budżecie zadania jako koszty kwalifikowalne mogłyby zostać wykazane jedynie koszty do wysokości 8.000 zł, pozostałe koszty (tj. w wysokości 2.000 zł) powinny zostać wykazane przez Wnioskodawcę jako koszty niekwalifikowalne (informację o tych kosztach należy zamiesić wtabeli znajdującej się pod budżetem zadania).

 

Data publikacji: 2008-11-18
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Krzysztof Kaca

Inne aktualności z tej kategorii