informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia w związku z nieprawdziwymi informacjami

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w zakresie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kontekście trwającego protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie RP, oświadczamy że środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.511 ze zm.)  są wypłacane m.in. pracodawcom (w formie dofinansowania do wynagrodzeń) zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i wynosi:

  • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Należy przy tym przypomnieć, iż warunki umożliwiające otrzymanie środków zostały wymienione w art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...) i są to m.in.: brak zobowiązań wobec Funduszu w kwocie powyżej 100 zł, wynagrodzenia wypłacone (w formie bezgotówkowej) pracownikom przed dniem złożenia wniosku o wypłatę, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w podmiotach zatrudniających powyżej 25 osób na poziomie co najmniej 6%, spełnienie warunku efektu zachęty, posiadanie dobrej sytuacji ekonomicznej, terminowe i w pełnej wysokości (z możliwym maksymalnym opóźnieniem 14 - dniowym) regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli pracodawca chce uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest zobowiązany spełnić szereg warunków wymienionych w art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...) w tym m.in.: zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Dofinansowanie nie przysługuje również na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Fundusz wyjaśnia również, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji (…) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.  

W trosce o finanse publiczne Fundusz przeprowadza kontrole u pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności oświadczeń, składanych na wnioskach ze stanem faktycznym. Prezes Zarządu Funduszu może również przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconych środków w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

W chwili obecnej z wnioskami o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do PFRON występuje miesięcznie ok 30 000 pracodawców, którzy zgłaszają średnio 262 000 pracowników niepełnosprawnych.

Czynności kontrolne prowadzone są w sposób stały i zaplanowany, w pierwszej kolejności typowane są te podmioty, które w skutek przeprowadzonych analiz wskazują na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Fundusz podejmuje również kontrole doraźne będące konsekwencją zawiadomień o występowaniu nieprawidłowości w danym podmiocie.

Data publikacji: 2018-05-25
Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji
Autor: Czechowski Krzysztof