informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyjaśnienia z dnia 17 września 2009 r. do ogłoszonego przez PFRON w dniu 31 sierpnia 2009 r. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej (...)

 1. Zgodnie z treścią ogłoszenia o czwartym konkursie, w konkursie nie mogą uczestniczyć fundacje oraz organizacje pozarządowe, które zawarły z PFRON, w ramach:
  1. pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 15 października 2008 r.,
  2. drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ogłoszonego w dniu 10 marca 2009 r., umowy wieloletnie na realizację zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Wobec powyższych postanowień, zawarcie przez daną fundację lub organizację pozarządową, w ramach pierwszego lub drugiego konkursu, umowy wieloletniej na realizację zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” wyklucza możliwość ubiegania się przez tę fundację lub organizację o zlecenie realizacji projektu, w ramach konkursu nr 4 – bez względu na rodzaj zadań których dotyczyłby ten projekt.
 2. Zgodnie z postanowieniami rozdziału VII ogłoszenia o konkursie w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu nie może być wyższa niż 800.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. Zapisy ogłoszenia o konkursie stanowią, iż budżety zadań tworzących projekt (stanowiące załącznik do wniosku) należy sporządzić dla okresu od dnia 1 stycznia 2010 roku (a w przypadku projektów, które rozpoczynają się po dniu 1 stycznia 2010 roku – od daty rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić później niż w pierwszym kwartale 2010 roku) do dnia 30 czerwca 2010 roku. W przypadku zawarcia umowy wieloletniej oraz przyznania dofinansowania na okres realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, Wnioskodawca będzie składał do PFRON (w trybie pozakonkursowym, w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie) budżety zadań dotyczące kolejnych okresów realizacji projektu. Zgodnie z powyższymi zapisami, w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok, maksymalna wysokość dofinansowania na realizację projektu:
  1. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku – wynosi 400.000,00 zł,
  2. w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku – wynosi 600.000,00 zł,
  3. w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku – wynosi 800.000,00 zł,
  4. w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – wynosi 800.000,00 zł.
Data publikacji: 2009-09-17
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii