informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu ramach Poddziałania 9.2.1 "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dedykowany całemu Województwu Świętokrzyskiemu"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
w Kielcach informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 , Oś priorytetowa 9 . Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem , Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. Wnioski należy składać w terminie 27 maj 2019 r – 10 czerwiec 2019 r.

Celem programu jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych , poprzez:

  1. 1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą:
  2. a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych),
  3. b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej,
  4. c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych).
  5. 2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 2 musi być realizowane łącznie z typem projektu nr 1.

Więcej informacji w poniższym linku http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.

 

W ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Świętokrzyskim PFRON, telefon: 41 230 9781.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-05-21
Oddział Świętorkzyski
Autor: Marzena Kwiecień

Inne aktualności z tej kategorii