informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formy wsparcia

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

<br/>Dofinansowanie (wsparcie dotyczące kosztów zakupu/usługi poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania) obowiązuje we wszystkich zadaniach modułu I i II – przekazywane na rachunek sprzedawcy lub w formie zaliczki do rozliczenia, która jest dopuszczalna wyłącznie w poniższych zadaniach:

 

 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B”,
 • szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymanie sprawności technicznej wysokospecjalistycznej protezy kończyny,
 • opieka nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką,
 • uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (moduł II).

Możliwa jest także refundacja kosztów poniesionych (do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku) przed zawarciem umowy dofinansowania - wyłącznie, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc na:

 • uzyskanie prawa jazdy kategorii „B”,
 • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymanie sprawności technicznej wysokospecjalistycznej protezy kończyny,
 • dojazd osoby ubiegającej się o pomoc w zakupie/utrzymaniu sprawności technicznej protezy - na spotkanie z ekspertem PFRON,
 • opiekę nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką,

a w przypadku modułu II - refundacja czesnego, dotycząca bieżącego roku szkolnego lub akademickiego.

Maksymalna wysokość pomocy ze środków PFRON w 2017 roku

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 5.000 zł,
 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B” – 2.100 zł,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 20.000 zł (osoby niewidome), 8.000 zł (pozostałe osoby z dysfunkcją wzroku), 5.000 zł (osoby z brakiem lub znaczną dysfunkcją obu rąk),
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 4.000 zł (osoby głuchoniewidome), 2.000 zł (pozostałe osoby uprawnione),
 • koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2.000 zł,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 26.000 zł (amputacja ramienia i wyłuszczenie w stawie barkowym), 25.000 (amputacja uda i wyłuszczenie w stawie biodrowym),
 • koszty utrzymania sprawności technicznej wysokospecjalistyczne protezy kończyny - 7.800 zł (amputacja ramienia i wyłuszczenie w stawie barkowym), 7.500 (amputacja uda i wyłuszczenie w stawie biodrowym),
 • koszty dojazdu do eksperta PFRON w celu wydania opinii dot. protezy – 200 zł,
 • koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką) – 200 zł miesięcznie,

w module II

 • koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  • równowartość kosztów czesnego na studiach, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, 3.000 zł - dla pozostałych osób,
  • dodatek na opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł,
  • dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia wraz ze zwiększeniami – 2.800 zł,
   w tym kwota podstawowa: do 1.000 zł.

Szczegółowa informacja o warunkach pomocy w przypadku amputacji na różnych poziomach zawarta jest w dokumencie pn. „Kierunki działań(…)”.<br/>Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania, ale w ramach powyższych kwot.

Minimalny udział własny w dofinansowywanych kosztach w 2017 roku w module I

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 15%,
 • koszty uzyskania prawa jazdy kategorii „B” – 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 10%,
 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 0%,
 • koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym - 0%,
 • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 10%,
 • koszty utrzymania sprawności technicznej wysokospecjalistyczne protezy kończyny – 10%,
 • koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką – 15%,

w module II

 

 • koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (koszty czesnego na studiach (wyłącznie osoby zatrudnione):
  – pierwszy kierunek - 15%.

Szczegółowa informacja o warunkach dopuszczalności pomocy dla studentów zawarta jest w dokumencie pn. „Kierunki działań(…)”.<br/>Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON. <br/>W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanej w danym roku pomocy ze środków PFRON przekracza kwotę 10.000 zł, wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej (wymaganej) przez samorząd powiatowy.