informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje pozarządowe oraz partnerów społecznych, w działaniach na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.  To jedno z najważniejszych zadań Funduszu. Wsparcie to jest uzupełnieniem inicjatyw, jakie stwarzają środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki Funduszu w tym zakresie pozwalają na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w projektach.

Formy wsparcia

Pomoc finansowa ze środków programu przeznaczona jest na sfinansowanie wkładu własnego w projektach, które są skierowane wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia. Sfinansowanie wkładu możliwe jest tylko w projektach składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Program umożliwi wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe, które:

 • nie mają środków na pokrycie wkładu własnego w projektach,
 • działają lokalnie, mają największą wiedzę na temat niezaspokojonych istotnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • są organizacjami o krótkim okresie działania, stąd szanse na zdobycie przez nie środków na pokrycie wkładu własnego są niewielkie.

Projekty, które otrzymają środki na wkład własny z Funduszu, powinny dotyczyć przede wszystkim:

 • zapewnienia dostępności świadczonych dla ogółu ludności w społeczności lokalnej usług i urządzeń, tak by były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami oraz odpowiadały ich potrzebom;
 • tworzenia dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami efektywnych form wsparcia, w tym pomocy osobistej (usługi asystenckie), wszechstronnej rehabilitacji, zatrudnienia wspomaganego, edukacji i usług społecznych (zwłaszcza tymczasową opiekę dającą wytchnienie stałym opiekunom) w taki sposób, aby usługi:
  • koncentrowały się na ocenach indywidualnych potrzeb i potencjału osoby niepełnosprawnej w wielu dziedzinach życia,
  • były tworzone z uwzględnieniem opinii i uwag osób – beneficjentów wsparcia,
  • wspierały udział i integrację w społeczeństwie oraz włączenie we wszystkie aspekty życia społeczeństwa, były dobrowolne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na obszarach wiejskich,
  • ułatwiały mobilność osób z niepełnosprawnościami, w sposób i w czasie przez nie wybranym (dowolnie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb),
  • obejmowały pomoc z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami (dowolnie, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).