informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacja o podpisaniu umowy w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy o finansowaniu projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny i flaga Unii Europejskiej

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062). W ramach wniosku JST będzie mogła wnioskować o finansowanie działań mających na celu poprawę dostępności usług również w swoich jednostkach organizacyjnych. JST będzie mogła złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. Projekt będzie realizowany przez PFRON do 30 września 2023 r.

W projekcie przewiduje się przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł. W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł, grantobiorca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych dostosowań w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu.

Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone na:

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
  • zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),
  • obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
  • koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Uprawnione do uzyskania grantu będą JST, które nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów planowane jest w IV kwartale 2021 r. Zainteresowane JST prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Informujemy jednocześnie, iż uruchomiliśmy w każdym województwie Punkty Kontaktowe dla JST, w których można uzyskać informacje o projekcie. Lista została opublikowana pod niniejszym komunikatem.

Data publikacji: 2021-09-15
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinasowanych