informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zmiana regulaminu w projekcie "Dostępny samorząd - granty"

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii Europejskiej

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji zmieniliśmy Regulaminu naboru wniosków o udzielenie grantu dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Poniżej publikujemy wprowadzone zmiany:

 1. w rozdziale 1 „Informacje ogólne o naborze wniosków o udzielenie grantu.” ust. 1.3. otrzymał brzmienie:

  „1.3. Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 83 000 000 zł, w tym dla małych grantów wynosi 52 000 000 zł, natomiast dla dużych grantów 31 000 000 zł. PFRON zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć w alokacji środków na małe i duże granty”;

 2. w rozdziale 13 „Ocena wniosków o udzielenie grantu.” ust. 13.1. - 13.3. otrzymał brzmienie:

  „13.1.   Oceny spełnienia warunków formalnych dokonuje się z wykorzystaniem generatora wniosków.
  13.2.     O negatywnym wyniku oceny warunków formalnych wraz z podaniem przyczyn tej oceny wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem generatora wniosków.
  13.3.     Od wyniku oceny warunków formalnych, wnioskodawcy nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do oceny.”;

 3. w rozdziale 15 „Tworzenie listy ocenionych wniosków.” ust. 15.2. otrzymał brzmienie:

  „15.2.   Zarząd PFRON podejmuje decyzję w sprawie udzielenia grantów do wysokości 76 000 000 zł, w tym do 50 000 000 zł dla małych grantów oraz 26 000 000 zł dla dużych grantów, kierując się liczbą punktów przyznanych w wyniku oceny. PFRON zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć w alokacji środków na małe i duże granty w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na granty lub osiągnięcia wskaźników Projektu PFRON pn. „Dostępny samorząd - granty”.”;

 4. w wykazie „Załączniki do Regulaminu” punkt nr 7 otrzymał brzmienie:

  „Wykaz JST uczestniczących w projektach wyłonionych w konkursie „Dostępny samorząd" oraz w projekcie pozakonkursowym MSWiA „Samorząd Bez Barier"”;

Zaktualizowany został załącznik nr 7 do Regulaminu - Wykaz JST uczestniczących w projektach wyłonionych w konkursie „Dostępny samorząd” oraz w projekcie pozakonkursowym MSWiA „Samorząd Bez Barier”.

Z poważaniem
Zespół projektu „Dostępny samorząd – granty”
 

Data publikacji: 2022-07-21
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Iwona Osmałek