informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Rusza rekrutacja na szkolenie "Różni Podróżni" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza rozpoczęcie 12 kwietnia 2021 r. rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni” realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 3. pracownik infolinii,
 4. członkowie drużyny konduktorskiej,
 5. pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 6. kontroler biletów,
 7. kierowca,
 8. motorniczy,
 9. pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 10. trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. sprzedawca biletów,
 2. pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

 1. prezes/dyrektor,
 2. wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2.

KRYTERIA UDZIAŁU W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Kryteria kwalifikowania przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego do udziału w szkoleniach zostały określone w §16 Regulaminu szkoleń.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ (dostępny w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA)

2. USTALIĆ Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:

 1. pomocy de minimis, czy
 2. pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
 3. pomocy publicznej na szkolenia.

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (dostępne  w zakładce: REGULAMIN SZKOLEŃ I DOKUMENTY DO POBRANIA):

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 5. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 10. załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 3. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 4. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 5. wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 6. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 7. oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 8. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 9. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 10. oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 11. informacja o ochronie danych osobowych;
 12. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 13. kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 14. dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 1. wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 3. w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 5. wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 6. oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 7. informacja o ochronie danych osobowych;
 8. oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 9. kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 10. właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.

3. PODPISAĆ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”

4. UZGODNIĆ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

DODATKOWE INFORMACJE

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich znajdują się w zakładce: REGULAMIN

Data publikacji: 2021-04-08
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych