informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Zaproszenie podmiotów publicznych do udziału w projekcie pod nazwą Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii Europejskiej
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” - lider projektu:

 „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”

 wraz z partnerami:

- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz

- ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik,

zaprasza podmioty publiczne do udziału w projekcie dofinasowanym ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinasowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Do kogo adresowany jest projekt?

Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom.

Jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać podmioty publiczne?

W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:

  1. merytoryczne,
  2. doradcze,
  3. informacyjne oraz
  4. audytowe, a w szczególności:
    • pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu,
    • analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie: „Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”.

Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa oraz spełnienie wymogów określonych w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu. 

Podmiot publiczny zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się poprzez  przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową:- kompletny formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny. W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty muszą być podpisane elektronicznie (np. podpis kwalifikowany) przez osoby do tego upoważnione w danym podmiocie.

Czy są określone terminy składania dokumentów?

Pierwsze nabory do uczestnictwa w projekcie odbywać się będą w określonych terminach:

- pierwszy nabór - do 19 listopada 2021r.,

- drugi nabór - do 17 grudnia 2021 r.

Ocenie podlegać będą tylko kompletne dokumenty złożone w ww. terminach.

Kolejne terminy naborów na rok 2022 zostaną ogłoszone w grudniu 2021 roku. Rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu min. 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu.

Dokumenty prosimy składać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa 

lub pocztą elektroniczną:

e-mailowy: owda@pfron.org.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (owda@pfron.org.pl) lub telefoniczny 22 505 57 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną opublikowane wkrótce.

Zapraszamy do śledzenia strony Projektu: https://owda.pfron.org.pl/

Data publikacji: 2021-11-12
Departament ds. Dostępności
Autor: Wydział ds. Informacyjno-Analitycznych