informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Szukasz finansowania na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Wyszukaj konkurs dla organizacji i poznaj warunki ubiegania się o wsparcie.

Konkurs „Możemy więcej” – decyzje finansowe

Konkurs „Możemy więcej” – decyzja o udzieleniu dofinansowania

Zarząd PFRON podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań pn. „Możemy więcej” (nr 1/2023).

Dofinansowaniem objęliśmy realizację 635 projektów na łączną kwotę 769 437 155,06 zł, w tym 426 819 141,38 zł w 2024 r. W całym okresie realizacji zaplanowano objęcie wsparciem 144 109 osób niepełnosprawnych, w tym 34 743 dzieci i młodzieży.

Zabezpieczyliśmy środki finansowe na etap odwołań od oceny merytorycznej.

Listy wniosków ocenionych przez komisję konkursową, w tym wnioski dofinansowane decyzją Zarządu PFRON

 1. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”.
 2. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”.
 3. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką”.
 4. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”.
 5. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”.
  1. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 3 wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – uzupełnienie
 6. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
 7. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”.
 8. Lista wniosków złożonych w kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Umowa o zlecenie realizacji zadań

Pismo w sprawie przyznania dofinansowania wraz z instrukcją dalszego postępowania zamieścimy w Systemie iPFRON+. Informację o tym jak znaleźć i pobrać pismo oraz instrukcję opisaliśmy w załączniku do komunikatu.

Więcej informacji na temat sposobu aktualizacji wniosków oraz warunków zawierania, realizacji i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań można znaleźć w rozdziale XIV i XV „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów (…)”, który stanowi załącznik nr 1 do Zasad wspierania realizacji zadań.

Dane teleadresowe do Realizatora PFRON (Oddziału, Biura).

Wymagane dokumenty

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) musi złożyć do PFRON:

 1. zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że Twoja organizacja nie posiada wymagalnych zobowiązań – dokument musi być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, które potwierdzi, że Twoja organizacja nie zalega z podatkami – dokument musi być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.
 3. zaświadczenie, że Twoja organizacja posiada rachunek bankowy:
  • wydzielony dla środków z PFRON, które Twoja organizacja otrzyma na realizację projektu,
  • z informacją o braku obciążeń na tym rachunku,
  • wydane przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy.

Musisz złożyć oryginał lub kserokopię dokumentu. Pamiętaj, że kserokopie muszą poświadczyć, za zgodność z oryginałem, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Twojej organizacji, wraz z datą poświadczenia.

Informacje o konkursie „Możemy więcej” dostępne są na stronie Funduszu.

Data publikacji: 2024-03-18
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi