informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

VII konkurs - ZAMKNIĘTY

Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursie siódmym na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. ( czytaj )


Konkurs nr 7 tryb pozakonkursowy na 2013 r. - wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku ( czytaj )


Instrukcja dotycząca aktualizacji wniosków składanych w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursie siódmym na kolejny okres realizacji projektów od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. ( czytaj )


Konkurs nr 7 tryb pozakonkursowy na 2012 r. – wyznaczenie maksymalnych procentowych wartości kosztów kwalifikowalnych obowiązujących dla projektów realizowanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku na podstawie umów wieloletnich zawartych w konkursie siódmym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2011 roku, do wniosków pozytywnie ocenionych przez komisję konkursową po złożonych odwołaniach od negatywnej oceny merytorycznej ( czytaj )


KONKURS NR 7 – moduł I – wsparcie realizacji zadań – wyniki oceny merytorycznej wniosków skierowanych do oceny decyzją Zarządu PFRON. ( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł II – powierzanie realizacji zadań – wybór oferty na realizację projektu i udzielenie dofinansowania na jego realizację. ( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł II – powierzanie realizacji zadań - wynik oceny merytorycznej oferty skierowanej do ponownej oceny. ( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł I (wsparcie realizacji zadań) ( czytaj )


KONKURS NR 7 – moduł I – wsparcie realizacji zadań – wyniki oceny merytorycznej wniosków skierowanych do oceny decyzją Zarządu PFRON. ( czytaj )


KONKURS NR 7 - decyzja w sprawie złożonych odwołań od negatywnej oceny formalnej lub merytorycznej ( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł II (powierzenie realizacji zadań) ( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł I (wsparcie realizacji zadań) Decyzja Zarządu PFRON w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2011 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach siódmego konkursu, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.( czytaj )


KONKURS NR 7 - moduł I – wsparcie realizacji zadań - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w siódmym konkursie o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej (...) ( czytaj )


KONKURS NR 7 - wyniki odwołań od negatywnej oceny formalnej wniosków ( czytaj )


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ozakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach siódmego konkursu z dnia 17 lutego 2011 r. ( czytaj )


FAQ - Najczęsciej zadawane pytania w VII konkursie na zadania zlecane ( czytaj )


Przedłużenie terminu składania ofert w VII konkursie na zadania zlecane ( czytaj )


Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczany na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych ( czytaj )


Nabór kandydatów do komisji konkursowej w ramach VII konkursu ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. ( czytaj )


Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( czytaj )


Konstrukcja wskaźników ewaluacji ( czytaj )


Fundacje oraz organizacje pozarządowe, przed rozpoczęciem wypełniania wniosku w aplikacji „Generator wniosków”, zobowiązane są do dokonania rejestracji poprzez przygotowany w tym celu formularz zgłoszeniowy. ( rejestracja ) ( czytaj )


Generator wniosków” dla siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (...) ( czytaj )


Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Informacja w sprawie uruchomienia „Generatora wniosków” dla siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (...) ( czytaj )


Korekta zapisów „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON ( czytaj )


Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( czytaj )


Szkolenia z zakresu zlecania realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (...) oferowane przez prywatne podmioty nie są autoryzowane przez Fundusz. ( czytaj )


Wykaz pól, które Wnioskodawcy wypełniać będą w przygotowywanej obecnie aplikacji „Generator wniosków”. ( czytaj )


"Generator Wniosków" - Siódmy konkurs o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku ( czytaj )


Ogłoszenie z dnia 17 lutego 2011 r. siódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2011 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) – warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcie środków w planie finansowym PFRON na 2011 r. ( czytaj )


 • Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON ( pobierz )
  • Załącznik nr 2 do „Zasad zlecania” - Karta oceny formalnej ( pobierz )
  • Załącznik nr 3 do „Zasad zlecania” - Notatka służbowa ( pobierz )
  • Załącznik nr 4 do „Zasad zlecania” - Regulamin komisji konkursowej opiniującej wnioski ( pobierz )
  • Załącznik nr 5 do „Zasad zlecania” - Karta oceny formalnej aktualizacji wniosków złożonych w ramach trybu pozakonkursowego obowiązującego w przypadku umów wieloletnich zawartych w konkursach ( pobierz )
  • Załącznik nr 6 do „Zasad zlecania” - Umowa o zlecenie realizacji zadań ( pobierz )
   • Załącznik nr 1 do Umowy - Wniosek o zlecenie realizacji zadań - strona tytułowa ( pobierz )
   • Załącznik nr 2 do Umowy - Budżet projektu - strona tytułowa ( pobierz )
   • Załącznik nr 3 do Umowy - Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON niezbędne do realizacji projektu ( pobierz )
   • Załącznik nr 4 do Umowy - Sprawozdanie częściowe / końcowe z realizacji projektu ( pobierz )
    • Załącznik nr 1A do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie kosztów realizacji projektu (częściowe / ostateczne*) - sporządzane w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów ( pobierz )
    • Załącznik nr 1B do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie kosztów realizacji projektu (częściowe / ostateczne*) - sporządzane w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem ( pobierz )
    • Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji projektu - Zestawienie dowodów księgowych (częściowe/ostateczne*) ( pobierz )
  • Załącznik nr 7 do „Zasad zlecania” - Tryb zawierania i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań ( pobierz )
   • Załącznik do „Trybu zawierania i rozliczania umów o zlecenie realizacji zadań - Deklaracja bezstronności ( pobierz )


Zapytania w sprawie zasad składania wniosków w ramachsiódmego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można kierować na następujący adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl