informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do 2 sierpnia można składać wnioski w programie „Rehabilitacja 25 plus”

Oddział Lubuski przypomina, że do 2 sierpnia br. trwa nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020.

We wskazanym okresie realizacji programu stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki.

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa absolwenci OREW (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW (ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

  1. a) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
  2. b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej.

Wniosek o przyznanie środków finansowych składa się do Oddziału Lubuskiego PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Zielonej Górze. Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

1)            zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;

2)            planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;

3)            propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem

liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;

4)            zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Data publikacji: 2019-07-25
Oddział Lubuski
Autor: Piotr Natkański

Inne aktualności z tej kategorii