Komunikaty

Data publikacji 03.06.2015

Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier dla PFRON

Informujemy, że witryna internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier. Oznaczenie to potwierdza, że serwis spełnia międzynarodowe standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Certyfikat został przyznany przez Fundację Widzialni na podstawie przeprowadzonego szczegółowego audytu wykonanego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności oraz badania wykonanego przez użytkowników niepełnosprawnych (niewidomi, niedowidzący i niesłyszących)

Certyfikat Strona Internetowa bez Barier jest gwarantem dostępności serwisu www dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przyznawany jest w wyniku kompleksowych badań opartych na dokumencie WCAG 2.0 w ramach WAI konsorcjum W3C. Certyfikat jest ważny do 03 czerwca 2016 roku.

Tekst certyfikatu:

Częstochowa, 03.06.2015
Certyfikat
Oznaczenie Strona Internetowa bez Barier
(logo strony internetowej bez barier)

Certyfikat Strona Interneto0wa bez Barier jest gwarantem dostępności serwisu www dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
Przyznawany jest w wyniku kompleksowych badań opartych na dokumencie WCAG 2.0 w ramach WAI konsorcjum W3C.
Serwis http://www.pfron.org.pl i http://www.pfron.org.pl/bip spełnia wymogi jakie stawia oznaczenie Strona Internetowa bez Barier, a zatem może być umieszczone w serwisie jako zaświadczenie dostępności.
Certyfikat jest ważny do 03 czerwca 2016 roku.
Artur Marcinkowski
Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Link do informacji dotyczącej certyfikatu:

Informacja o certyfikacie na stronie Fundacji Widzialni

Data publikacji 03.06.2015

Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 24189 wizyt