Badania i analizy PFRON

Raport końcowy z przeprowadzonej "Ewaluacji wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zakończona została realizacja badania „Ewaluacja wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań”.

Badanie zostało zlecone firmie Badania Społeczne i zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2016 r.

Celem badania była ocena skuteczności i efektywności działań prowadzonych w ramach projektów realizowanych w celu programowym 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Badanie dostarczyło rekomendacji dotyczących zmian w zasadach finansowania ze środków PFRON wspierania wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

 

Data publikacji 29.11.2016

Departament ds. Programów
Autor: Katarzyna Księżopolska
Statystyka strony: 3117 wizyt