Aktualności e-PFRON2

Wykonawcy pracy nakładczej

Informacja INF-1

W części C.1 informacji INF-1 pracodawca wykazuje wyłącznie pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, nie należy wykazywać tu niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej.

W części C.3 informacji INF-1:

 • w pozycjach od 41 do 48:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności;
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wartość „0” (zero);
 • w pozycjach od 49 do 56:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz wykonawców pracy nakładczej, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wyłącznie pracowników, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);
 • w pozycjach od 57 do 60:
  • pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników (nie należy wykazywać tu wykonawców pracy nakładczej).

Deklaracja DEK-II-a

W części D deklaracji DEK-II-a:

 • w pozycjach 27 oraz 29:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej;
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wyłącznie pracowników;
 • w pozycjach 28 oraz 30:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują niepełnosprawnych pracowników oraz niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej;
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wyłącznie niepełnosprawnych pracowników;
 • w pozycjach od 31 do 38:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności;
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wartość „0” (zero);
 • w pozycjach od 39 do 46:
  • pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz wykonawców pracy nakładczej, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);
  • pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wyłącznie pracowników, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);
 • w pozycjach od 47 do 54:
  • pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników (nie należy wykazywać tu wykonawców pracy nakładczej).
Data publikacji 30.10.2013

Wydział Wpłat Obowiązkowych
Autor:
Statystyka strony: 17298 wizyt