informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Instrukcja elektronicznego wypełniania w SODiR wniosków (korekt wniosków) WN-D, WN-U-G, WN-U-A, wraz z załącznikami

Elektroniczne składanie wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych: WN-U-G lub WN-U-A, wraz z załącznikami

W celu złożenia wniosku WN-U-G lub WN-U-A elektronicznie, należy zalogować się na stronę www.sod.pfron.org.pl , następnie wygenerować certyfikat (sposób generowania certyfikatu PFRON zawarty jest w punkcie 5 „Pytań i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR” czytaj ). Wygenerowany certyfikat będzie używany do czasu ukończenia jego ważności (2 lata) lub do czasu unieważnienia go przez beneficjenta i wygenerowania następnego. Kolejnym krokiem jest wybranie Modułu Dokumenty -> Nowy dokument WN-U-G lub Nowy dokument WN-U-A. Wnioskodawca wypełnia wymagane zgodnie z objaśnieniem do formularzy pozycje. Poniżej sekcji oświadczeń, wnioskodawca powinien zaznaczyć: „Załączam informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (składek)” . Po wykonaniu powyższych czynności należy zapisać wniosek WN-U-G/WN-U-A poprzez wybranie przycisku „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” . Wypełniony wniosek wymaga po wybraniu powyżej wskazanej opcji, autoryzacji poprzez wpisanie hasła do klucza prywatnego certyfikatu. Podczas próby zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędu prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu "OK" wniosek zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku. Wnioskodawca przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku „Załączniki” przechodzi do listy załączników do wniosku WN-U-G/WN-U-A . Po naciśnięciu przycisku „Odśwież” należy dołączyć załącznik wymagany przy składaniu wniosku.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne ( Wn-U-G ), jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „ Dodaj INF-O-PdR ”),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „Dodaj INF-O-PdR” ),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (przycisk „Dodaj INF-O-PdM” ).

Począwszy od 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia ZUS, dołączają formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem oraz w przypadku zmiany danych w formularzu. W sytuacji niedołączania formularza INF-O-P-dR lub INF-O-P-dM do wniosku WN-U-G, nie należy zaznaczać we wniosku, poniżej sekcji oświadczeń, przycisku: „Załączam informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (składek)”.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, dołącza cokwartalnie do wniosku (oraz korekty wniosku) WN-U-A Formularz składany przez wnioskodawcę (przycisk „Dodaj INF-O-PdR” ).

Po wypełnianiu danych wymaganych zgodnie z objaśnieniem do formularzy, należy przy pomocy przycisku: „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” ) zapisać druk. Podczas próby zapisywania formularza system dokonuje pierwszego sprawdzenia kompletności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędów prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione, wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „OK.” formularz zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku „ Powrót” wnioskodawca przechodzi do zapisanego wcześniej wniosku WN-U-G lub WN-U-A. Wniosek można jeszcze edytować (przycisk „Edycja” ) lub wysłać do PFRON (przycisk „Wyślij z podpisem PFRON” lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym” ). Po naciśnięciu opcji „Wyślij z podpisem PFRON” (lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym” ), należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć „OK” . Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności zostanie zasygnalizowane przez system odpowiednim komunikatem. Wniosek wysłany do PFRON nie podlega dalszej edycji. Wnioskodawca może sprawdzić, jaki status uzyskał złożony dokument poprzez odczytanie korespondencji systemowej. Ważne: dane nagłówkowe we wnioskach, tj. numer PFRON, NIP, REGON, PESEL nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta.

Elektroniczne składanie korekty wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych: WN-U-G lub WN-U-A, wraz z załącznikami

Wnioskodawca może złożyć korektę na wezwanie Funduszu lub w sytuacji, gdy sam chce skorygować błędne dane. W takim przypadku należy wybrać Moduł Dokumenty -> Listę dokumentów WN-U-G lub Listę dokumentów WN-U-A , po czym wybrać okres sprawozdawczy, za który należy złożyć korektę i kliknąć przycisk „Odśwież” . Należy zaznaczyć wniosek, do którego tworzona będzie korekta oraz wybrać opcję „Utwórz korektę” . Czynność ta spowoduje skopiowanie wniosku WN-U-G/WN-U-A. Powinny zostać poprawione w nim dane, które wnioskodawca chce skorygować, po czym należy zapisać korektę wniosku poprzez opcję „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” . Zapis wniosku należy autoryzować hasłem do klucza prywatnego i naciśnięciem "OK" . Podczas próby zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędu prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „OK.” wniosek zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku. Po zapisaniu ww. wniosku wnioskodawca przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku „Załączniki” przechodzi do listy załączników do korekty wniosku WN-U-G/WN-U-A. Po naciśnięciu przycisku „Odśwież” należy dołączyć załącznik wymagany przy składaniu korekty wniosku.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne ( Wn-U-G ), jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „Dodaj INF-O-PdR” ),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „Dodaj INF-O-PdR” ),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 - formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (przycisk „Dodaj INF-O-PdM” ).

Począwszy od 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia ZUS, dołączają formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem oraz w przypadku zmiany danych w formularzu. W sytuacji niedołączania formularza INF-O-P-dR lub INF-O-P-dM do korekty wniosku WN-U-G, nie należy zaznaczać we wniosku, poniżej sekcji oświadczeń, przycisku: „Załączam informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (składek)” .

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810), niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, dołącza cokwartalnie do wniosku (oraz korekty wniosku) WN-U-A Formularz składany przez wnioskodawcę (przycisk „Dodaj INF-O-PdR” ). Po wypełnieniu wymaganych zgodnie z objaśnieniem do formularzy danych należy przy pomocy przycisku: „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” ) zapisać druk. Podczas próby zapisywania formularza system dokonuje pierwszego sprawdzenia kompletności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędów prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione, wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „OK” formularz zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku „Powrót” wnioskodawca przechodzi do zapisanej wcześniej korekty wniosku WN-U-G lub WN-U-A. Korektę wniosku można jeszcze edytować (przycisk „Edycja” ) lub wysłać do PFRON (przycisk „Wyślij z podpisem PFRON” lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym” ). Po naciśnięciu opcji „Wyślij z podpisem PFRON” (lub „ Wyślij z podpisem kwalifikowanym” ) należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć „OK.” . Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności zostanie zasygnalizowane przez system odpowiednim komunikatem.

Wnioskodawca może odczytać stan złożonej korekty wniosku poprzez opcję „Pokaż korekty”.

Ważne: dane nagłówkowe w korektach wniosków tj. numer PFRON, NIP, REGON, PESEL nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta.

Elektroniczne składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D, wraz z załącznikami

W celu złożenia wniosku WN-D wraz z załącznikami należy po zalogowaniu na stronę www.sod.pfron.org.pl wybrać Moduł Dokumenty . W Module istnieje możliwość wypełniania wniosku WN-D poprzez:

  • wybranie Funkcji „Nowy dokument WN-D” ,
  • otwarcie „Listy dokumentów WN-D” , wybranie istniejącego wniosku z listy i utworzenie nowego za pomocą opcji „Kopiuj” .

Po wybraniu jednej z powyższych funkcji ukaże się druk wniosku WN-D. Należy wypełnić pola wymagane we wniosku, po czym zapisać wniosek poprzez opcję „ Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz z podpisem kwalifikowanym”) , przy pomocy certyfikatu (sposób generowania certyfikatu PFRON zawarty jest w punkcie 5 „Pytań i odpowiedzi z zakresu technicznej obsługi SODiR” czytaj ). Zapis wniosku wymaga autoryzacji hasłem do klucza prywatnego oraz naciśnięcia „OK” . Podczas próby zapisu wniosku system sprawdza poprawność wpisanych danych prosząc o poprawienie błędów. Po zapisaniu wniosku należy kliknąć opcję „Załączniki” . Wnioskodawca powinien używając przycisków „Dodaj INF-D-P” oraz „Dodaj INF-O-PP” lub "Dodaj INF-O-PR" wypełnić załączniki, a także każdy podpisać podpisem PFRON lub kwalifikowanym używając hasła do klucza prywatnego. Po dodaniu oraz zapisaniu wszystkich załączników INF-D-P oraz załącznika INF-O-PP lub INF-O-PR, należy używając przycisku „Powrót” przejść do zapisanego już wniosku WN-D i używając opcji „Wyślij z podpisem PFRON” (lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym” ), wysłać wniosek wraz z załącznikami do PFRON. Wysyłany komplet dokumentów należy autoryzować hasłem do klucza prywatnego.

Ważne: dane nagłówkowe we wniosku tj. numer PFRON, NIP, REGON, nazwa beneficjenta nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta.

Elektroniczne składanie korekty wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D, wraz z załącznikami

Wnioskodawca może złożyć korektę na wezwanie Funduszu lub w sytuacji, gdy sam chce skorygować błędne dane. W takim przypadku należy wejść w Moduł Dokumenty , następnie wybrać Listę dokumentów WN-D , po czym zaznaczyć okres sprawozdawczy, za który należy złożyć korektę i kliknąć przycisk „Odśwież” . Należy zaznaczyć wniosek, do którego tworzona będzie korekta oraz wybrać opcję „Utwórz korektę” , po czym kliknąć „Odśwież” . Wyświetlą się wówczas załączniki dołączone do wniosku. Z listy, poprzez zaznaczenie znacznika „Koryguj” , można wybrać tylko te załączniki, które wnioskodawca chce umieścić w korekcie wniosku. Tworząc korektę na wezwanie należy pamiętać o tym, aby dołączyć wszystkie załączniki, które zostały wskazane w wezwaniu do korekty. Po zaznaczeniu załączników, które wnioskodawca chce skorygować należy wcisnąć „Kopiuj do korekty” . System skopiuje wówczas wniosek WN-D wraz z zaznaczonymi załącznikami INF-D-P. Beneficjent poprawia wniosek WN-D, po czym zapisuje korektę wniosku poprzez opcję „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” ). Zapis korekty wniosku musi być potwierdzony hasłem do klucza prywatnego. Po zapisaniu korekty należy przejść do skopiowanych załączników (opcja „Załączniki” ) oraz edytować poszczególne INF-D-P (opcja „Edycja” ), a także zapisać dokonane w załącznikach zmiany (opcja „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym” ). Wnioskodawca składając korektę zawsze może dodać nowy załącznik INF-D-P (opcja „Dodaj INF-D-P” ). Należy także dodać INF-O-PP (opcja "Dodaj INF-O-PP" ) lub INF-O-PR (opcja "Dodaj INF-O-PR" ). Po wypełnieniu i zapisaniu wszystkich załączników wnioskodawca powinien przy pomocy opcji „Powrót” przejść do wypełnionego już wniosku WN-D oraz wysłać wniosek wraz z załącznikami przy pomocy „Wyślij z podpisem PFRON” lub „Wyślij z podpisem kwalifikowanym” . Wysłanie wniosku wymaga autoryzacji hasłem do klucza prywatnego. System udostępnia wnioskodawcy możliwość złożenia w trybie On-line korekty składającej się wyłącznie z wniosku WN-D oraz załącznika INF-O-PP lub INF-O-PR. Jeśli wszystkie załączniki INF-D-P są zweryfikowane poprawnie we wniosku zwykłym, nie są wymagane w korekcie wniosku. Ważne: dane nagłówkowe w korekcie wniosku tj. numer PFRON, NIP, REGON, nazwa beneficjenta, nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta. Składając korektę wniosku WN-D zawsze należy dodać załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR (bez względu na to, czy załącznik ten był we wniosku zweryfikowany błędnie, czy też poprawnie).