informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie „Oświadczeń o statusie prawnym przedsiębiorstwa”

Czy wszyscy pracodawcy (prowadzący i nie prowadzący działalność gospodarczą) muszą składać „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa”?

  • Pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc publiczną są zobowiązani do przesłania „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa”.

Kto ma podpisywać „Informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego”, pracodawca wnioskujący czy podmiot powiązany?

  • „Informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” powinna podpisać osoba upoważniona do przedstawiania takich informacji. Pracodawca posiadający takie upoważnienie może podpisać „Informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego”.

Czy „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” wraz z „Informacją o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” należy składać z każdym kolejnym wnioskiem Wn-D?

  • Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie www.pfron.org.pl z dnia 28 stycznia 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r. Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są również do przesłania „Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania Wn-D. Beneficjenci nie posiadający statusu przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do złożenia kolejnego oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa jedynie wówczas, gdy ten status ulegnie zmianie.

Czy przedmiotowe oświadczenia są dostępne w SODiR?

  • Przedmiotowe formularze nie są dostępne w SODiR. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” wraz z „Informacją o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego” należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl , wypełnić i przesłać w wersji papierowej na adres Biura PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.

Czy w przypadku powiązania z podmiotami zagranicznymi, z terytorium UE lub z poza UE należy wysyłać „Informacje o sytuacji ekonomicznej tego przedsiębiorstwa powiązanego” i co w sytuacji, gdy pracodawca wnioskujący nie ma możliwości ustalenia stanu faktycznego, który pozwoli na udzielenie odpowiedzi na zawarte w tej Informacji pytania.

  • Zgodnie z ustaleniami z UOKiK wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania od podmiotów powiązanych „Informacji o ich sytuacji ekonomicznej”. W przypadku braku udzielenia takiej informacji można odmówić udzielenia pomocy publicznej zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (…).

Dlaczego PFRON, nie wysłał poprzez SODiR informacji do Beneficjentów o konieczności wysyłania przedmiotowych oświadczeń, pracodawcy wysyłający dokumenty przez SODiR są nie świadomi tego obowiązku?

  • W dniu 12 lutego 2016 r. PFRON wysłał do beneficjentów SODiR składających wnioski elektronicznie stosowną informację.