informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

9. W jaki sposób elektronicznie złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych WN-U-G lub WN-U-A?

9. W jaki sposób elektronicznie złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych WN-U-G lub WN-U-A?

W celu złożenia wniosku WN-U-G lub WN-U-A elektronicznie należy zalogować się na stronę www.sod.pfron.org.pl , następnie wygenerować certyfikat (zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 5). Wygenerowany certyfikat będzie używany do czasu ukończenia jego ważności (2 lata) lub do czas unieważnienia go przez beneficjenta i wygenerowania następnego. Kolejnym krokiem jest wybranie Modułu Dokumenty -> Nowy dokument WN-U-G lub Nowy dokument WN-U-A. Wnioskodawca wypełnia wymagane zgodnie z objaśnieniem do formularzy pozycje. Pod sekcją oświadczeń, wnioskodawca powinien zaznaczyć: „Załączam informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałem(am) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (składek).

Po wykonaniu powyższych czynności należy zapisać wniosek WN-U-G/WN-U-A poprzez wybranie przycisku „ Podpisz podpisem PFRON ” lub „ Podpisz podpisem kwalifikowanym ”. Wypełniony wniosek wymaga po wybraniu powyżej wskazanej opcji autoryzacji poprzez wpisanie hasła do klucza prywatnego certyfikatu. Podczas próby zapisywania wniosku system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędu prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu "OK" wniosek zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do wypełnionego wniosku. Wnioskodawca przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku „ Załączniki ” przechodzi do listy załączników do wniosku WN-U-G/WN-U-A. Po naciśnięciu przycisku „ Odśwież ” należy dołączyć załącznik wymagany przy składaniu wniosku. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne ( Wn-U-G ) jednego z niżej wymienionych formularzy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

  1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „ Dodaj INF-O-PdR ”),
  2. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (przycisk „ Dodaj INF-O-PdR ”),
  3. we wszystkich innych niż wymienione w pkt 1 i 2 formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (przycisk „ Dodaj INF-O-PdM ”).

Począwszy od 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia ZUS, dołączają formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym wnioskiem oraz w przypadku zmiany danych w formularzu.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika dołącza do wniosku WN-U-A Formularz składany przez wnioskodawcę (przycisk „ Dodaj INF-O-PdR ”). Po wypełnieniu wymaganych zgodnie z objaśnieniem do formularzy danych należy przy pomocy przycisku: „ Podpisz podpisem PFRON ” (lub „ Podpisz podpisem kwalifikowanym ”) zapisać druk. Podczas próby zapisywania formularza system dokonuje pierwszego sprawdzenia poprawności wpisanych danych. W przypadku wystąpienia błędów prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione wnioskodawca autoryzuje wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu „ OK .” formularz zostaje zapisany, o czym informuje system. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku „ Powrót ” wnioskodawca przechodzi do zapisanego wcześniej wniosku WN-U-G lub WN-U-A. Wniosek można jeszcze edytować (przycisk „ Edycja ”) lub wysłać do PFRON (przycisk „ Wyślij z podpisem PFRON ” lub „ Wyślij z podpisem kwalifikowanym ”). Po naciśnięciu opcji „ Wyślij z podpisem PFRON ” (lub „ Wyślij z podpisem kwalifikowanym ”) należy podać hasło do klucza prywatnego oraz nacisnąć „ OK ”. Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności zostanie zasygnalizowane przez system odpowiednim komunikatem. Wniosek wysłany do PFRON nie podlega dalszej edycji. Wnioskodawca może sprawdzić, jaki status uzyskał złożony dokument poprzez odczytanie korespondencji systemowej.

Ważne: dane nagłówkowe na wnioskach tj. numer PFRON, NIP, REGON, PESEL nie podlegają w formie elektronicznej zmianie przez beneficjenta.