informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

48. Zatrudniłem na pełen etat pracownika z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z chorobą psychiczną (schorzenie wynika z orzeczenia).

<b> Pracownik zatrudniony był od 15 stycznia 2015 r. i w tym dniu dostarczył mi orzeczenie o niepełnosprawności. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie za styczeń 2015 r. W jaki sposób wyliczyć przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy tego pracownika za okres sprawozdawczy? W którą pozycję (21-44) na załączniku INF-D-P wpisać wyliczony wymiar czasu pracy? Jak w takim przypadku wyliczyć kwotę dofinansowania (poz. 55 na INF-D-P) za tego pracownika?</b>

Zgodnie z objaśnieniem do formularza INF-D-P, w pozycjach 21-44, w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika niepełnosprawnego, typu pracodawcy (rynek otwarty bądź chroniony) oraz posiadania przez pracownika schorzeń specjalnych i ustalonego prawa do emerytury, należy wpisać przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy, który ustala się jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz iloraz liczby dni wliczania do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i liczby dni w okresie sprawozdawczym.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na 1 etat, zatrudnienie od 15 stycznia 2015 r., pracownika wliczamy do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 15 stycznia 2015 r.

1 etat X 17/31 = 0,548

Uwaga! Dane wykazywane w pozycjach 21-44 podaje się stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

W związku z powyższym, zatrudniając pracownika legitymującego się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym z symbolem niepełnoprawności 02-P, wyliczony wymiar etatu dla otwartego rynku pracy należy wpisać w poz. 34, natomiast dla rynku chronionego w poz. 22.

W przypadku, gdy pracownik posiadał we wskazanym okresie zatrudnienia u pracodawcy ustalone prawo do emerytury, należy stosowny wymiar czasu pracy wpisać także w pozycje 28 lub 40 (w zależności, czy jest to ZPCHR czy otwarty rynek pracy).

Ostateczne określenie kwoty do wypłaty w poz. 55 odbywa się – zgodnie z przypisem 17 objaśnienia do formularza INF-D-P – poprzez wybranie najniższej kwoty: z kwoty ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy (poz. 51 INF-D-P), pomniejszonej o ewentualnie już otrzymaną pomoc na te same koszty płacy kwoty z poz. koszty płacy (poz. 52-53 INF-D-P), oraz z limitu kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, za którego składany jest INF-D-P (poz. 54 INF-D-P).

Należy pamiętać, że kwota ustalona na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b ustawy w tym przypadku jest pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wynika to z art. 26a ust. 6 ustawy oraz jest pomniejszana w przypadku, gdy pracownik o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności ma ustalone prawo do emerytury. W przypadku, gdy zatrudniony pracownik z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, ma ustalone prawo do emerytury przez cały okres pozostawania w danym miesiącu w zatrudnieniu, dofinansowanie nie przysługuje.