informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi przekazując im pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – realizacja projektów z pominięciem procedury konkursowej

Panująca obecnie w kraju sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób niepełnosprawnych. Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiąże się dla wielu osób ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku. Wiele osób niepełnosprawnych korzystało na co dzień z różnego rodzaju wsparcia: psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów, integracji sensorycznej. Wraz z pandemią zajęcia te zostały wstrzymane lub ograniczone i tylko niektóre z nich zostały przeniesione w tryb zdalny. W konsekwencji, część osób będących w stanie kryzysu psychologicznego pozbawiona jest obecnie wsparcia terapeutycznego, a dla części osób rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe do skorzystania z możliwości jakie zostały przewidziane w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na mocy ww. postanowień w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tryb z pominięciem procedury konkursowej stwarza możliwość wprowadzenia szybkiej i dostosowanej do zmieniających się warunków interwencji. W obecnej sytuacji wsparcie polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa jest oczekiwane przez wiele osób niepełnosprawnych.

Dlatego też, Fundusz zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert realizacji zadań w zakresie wsparcia psychologicznego, przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.

Oferty można składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U z 2018 r. poz. 2057) (pobierz).

Te organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, w szczególności wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy psychologicznej, zostaną przez Fundusz zaproszone do negocjacji w sprawie zlecenia realizacji zadania zgłoszonego w ofercie.

Oferty należy składać w formie elektronicznej, na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Data publikacji: 2020-10-26
Dyrektor Departamentu ds. Programów
Autor: Dorota Świder

Inne aktualności z tej kategorii