na okładce trzy zazębiające sie tryby mechaniczne z wytłoczonymi dwoma piktogramami osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, trzeci w kolejności piktogram sylwetki ludzkiej.

Najnowsze wydanie eBIFRON

2/2014

Zatrudnienie wspomagane jest modelem zatrudnienia wdrażanym w środowiskach osób niepełnosprawnych na całym świecie. Jego popularność wynika z faktu, że skutecznie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, aby mogły korzystać z przynależnych im praw i uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Wydania eBIFRON

1/2014

Tym razem, w eBifron, publikujemy dla Naszych Czytelników nową wersję „ABC osoby niepełnosprawnej” – numeru cieszącego się ogromnym zainteresowaniem (ponad 35 000 gości). Znajdziecie w nim Państwo aktualne na dzień 1 kwietnia 2014 r (stan prawny) informacje o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków PFRON oraz ścieżkach postępowania przy ubieganiu się o różne formy dofinansowania.

Wydania eBIFRON

3/2013

Sport osób niepełnosprawnych to temat bardzo szeroki, bo obejmuje sport osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, a także osób ze schorzeniami narządów zmysłu (niewidomych i niesłyszących). W odniesieniu do poszczególnych grup niepełnosprawności stworzono: a) odmienne przepisy sportowe dla dyscyplin i konkurencji sportowych (czasami stworzono nową dyscyplinę sportu, nie mającą odpowiednika w sporcie osób pełnosprawnych), b) odmienny sposób klasyfikacji zawodników (przydziału do grup startowych), c) odmienny sposób wyłaniania zwycięzców, d) zróżnicowany sprzęt sportowy itd.

Wydania eBIFRON

5/2012

Zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie dokumentów w formie dla nich zrozumiałej - to m.in. przewiduje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ten akt prawny wszedł w życie 1 kwietnia br. W tym numerze powiemy co się zmienia w rzeczywistości osób głuchych za sprawą tej Ustawy. Życzymy miłej lektury.

Okładka - nr 4 / 2012 sztuka osób niepełnosprawnych

Wydania eBIFRON

4/2012

W roku 2012 Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” kończy 10 lat, w związku z tym, czwarty, kolejny numer Biuletynu e-Bifron, poświęcony jest temu właśnie Konkursowi, jego historii, a także znaczeniu sztuki w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy z przyjemnością zapoznają się z twórczością osób niepełnosprawnych prezentowaną w nowym wydaniu e-Bifronu. Życzymy miłej lektury.

Warto przeczytać

  • 3/2012
    01.06.2012

    Po co i dla kogo tworzyć teksty łatwe w czytaniu ?
    Większość materiałów zamieszczanych na stronach urzędów i instytucji, zawiera informacje o charakterze prawnym. Są to albo przepisy, albo ich interpretacje, albo wreszcie – omówienia.
    Tekst tego typu musi koncentrować się na precyzji sformułowań. Bardzo często jednak owo dążenie do precyzji rzutuje negatywnie na zrozumienie przekazu.