informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

KontaktKontakt

Biuro PFRON

al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel. 22 50 55 500

Na stronie PFRON uruchomiliśmy zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem: znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line.

Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30 .

Ponadto w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego on-line (PJM/SJM). Tłumacz pozwala osobom niesłyszącym, które posługują się językiem migowym, na kontakt z urzędnikami.

System jest oparty na bezpośrednim dostępie on-line (w godzinach pracy urzędu) do tłumaczy języka migowego poprzez specjalne urządzenie (wideofon). Urządzenia zostały zainstalowane na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol), w punkcie recepcji(parter, hol) w Departamencie Wsparcia Zarządu (informacje dotyczące indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro).

Osoby głuchoniewidome chcące skorzystać ze wsparcia tłumacza SKOGN (art. 10 ust. 1 Ustawy o języku migowym) prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem – z wyłączeniem sytuacji nagłych. (art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym)

Jednostki organizacyjne Biura Funduszu

 • Dyrektor Generalny – 22 50 55 222
 • Departament ds. Programów – 22 50 55 370
 • Departament Audytu i Jakości - 22 50 55 444
 • Departament ds. Organizacyjnych - 22 50 55 244
 • Departament ds. Finansowych – 22 50 55 211
 • Departament ds. Rynku Pracy – 22 50 55 650, 22 55 651
 • Departament ds. Wpłat – 22 50 55 403, 22 50 55 404
 • Departament ds. Kontroli i Windykacji – 22 50 55 631
 • Departament Wsparcia Zarządu – 22 50 55 768
 • Departament ds. Teleinformatyki – 22 50 55 553

Oddziały PFRON


Oddział Dolnośląski

ul. Szewska 6/7
50-053 Wrocław Polska
Tel: (71) 34-67-440
Fax: (71) 342 12 60
Email: wroclaw@pfron.org.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski

ul. Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń Polska
Tel: (56) 68-14-400
Fax: (56) 655 60 02 w.31
Email: torun@pfron.org.pl

Oddział Lubelski

ul. Władysława Kunickiego 59
20-422 Lublin Polska
Tel: (81) 46-67-600
Fax: (81)743-88-79
Email: lublin@pfron.org.pl

Oddział Lubuski

ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra Polska
Tel: (68) 42-27-800
Fax: (68) 320 55 80
Email: zielonagora@pfron.org.pl

Oddział Łódzki

ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź Polska
Tel: 42 20-50-100
Fax: 42 20-50-130
Email: pfron.lodz@pfron.org.pl

Oddział Małopolski

ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków Polska
Tel: (12) 31-21-400
Fax: (12) 415 86 85
Email: krakow@pfron.org.pl

Oddział Mazowiecki

al. Jana Pawła II 13 – 3 piętro
00-828 Warszawa Polska
Tel: 0 22 31-18-312, 31-18-313
Fax: 22 31-18-311
Email: warszawa@pfron.org.pl

Oddział Opolski

ul. Katowicka 55
45-061 Opole Polska
Tel: (77) 88-72-000
Email: opole@pfron.org.pl

Oddział Podkarpacki

ul. Rejtana 10
35-310 Rzeszów Polska
Tel: (17) 28-39-300
Fax: (17) 853 26 12
Email: rzeszow@pfron.org.pl

Oddział Podlaski

ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok Polska
Tel: (85) 73-38-700
Fax: (85) 65-44-583
Email: bialystok@pfron.org.pl

Oddział Pomorski

al. Grunwaldzka 184
80-266 Gdańsk Polska
Tel: (58) 350-05-00
Fax: (58) 552 28 06
Email: gdansk@pfron.org.pl

Oddział Śląski

pl. Grunwaldzki 8-10/8
40-950 Katowice Polska
Tel: (32) 49-32-100
Email: katowice@pfron.org.pl

Oddział Świętokrzyski

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce Polska
Tel: (41) 23-09-700
Fax: (41) 342 19 68
Email: kielce@pfron.org.pl

Oddział Warmińsko-Mazurski

ul. A. Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn Polska
Tel: (89) 72-29-000
Fax: (89) 527 76 39
Email: olsztyn@pfron.org.pl

Oddział Wielkopolski

ul. Lindego 6
60-573 Poznań Polska
Tel: (61) 66-64-600
Fax: (61) 847 64 39
Email: poznan@pfron.org.pl

Oddział Zachodniopomorski

al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin Polska
Tel: (91) 35-09-700
Fax: (91) 4 820 920
Email: szczecin@pfron.org.pl

Kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań (SODiR)

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: (22) 581 84 10.

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Wpłaty obowiązkowe pracodawców

INFOLINIA:  22 581 84 10

Adres poczty elektronicznej:

 • ewidencja@pfron.org.pl - sprawy dotyczące rejestracji i aktualizacji danych o pracodawcy
 • epfron@pfron.org.pl - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON2)
 • drwwo@pfron.org.pl - dokonywanie wpłat - w tym numery rachunków bankowych PFRON; rozliczanie - w tym salda, zwroty, nadpłaty, odsetki, zaświadczenia; rozłożenie na raty, odroczenia, umorzenia, odwołania i zażalenia, postępowania

Rzecznik prasowy

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać na kilka sposobów:

osobiście,

przyjęcia interesantów w Biurze PFRON al. Jana Pawła II nr 13, 9 piętro pokój nr 903

 • poniedziałek - w godzinach 10.00– 18.00
 • wtorek – piątek: w godzinach 9.00 – 15.00;

drogą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl


drogą pocztową na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa;

pisemnie:

Kancelaria Biura Funduszu parter pokój nr 1 lub w Oddziałach Funduszu.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym


Antykorupcja

1 kwietnia 2014 uchwałą Nr 37 Rady Ministrów został ustanowiony Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Opublikowano go w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299, a wszedł w życie 29 kwietnia 2014 r. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.
Wszelkie działania o charakterze podejrzenia korupcji, które dotyczyć mogą pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosimy zgłaszać na adres: korupcja@pfron.org.pl

Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

INFOLINIA: (22) 581 84 10

Kontakt w sprawie programów PFRON (m.in. Wyrównywanie różnic między regionami II, Junior).

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl

Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl

Wyszukaj kontakt do urzędów