informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Od szkolenia do zatrudnienia" - Małopolska KW OHP

W dniu wczorajszym przedstawiciel Małopolskiego Oddziału PFRON uczestniczył  w posiedzeniu Rady Programowej Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. W programie znalazło się podsumowanie działalności za rok 2018, a także omówienie najważniejszych aktywności Małopolskiej KW OHP.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele OHP, Senator Marek Pęk, Wicewojewoda Krakowski Zbigniew Starzec, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, Kuratorium oraz Urzędów Pracy. Wojewódzka Rada Programowa jest społecznym organem opiniodawczym i doradczym przeciwdziałającym bezrobociu wśród młodzieży oraz udzielającym pomocy merytorycznej w podejmowanych przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP i podległe jednostki organizacyjne OHP działaniach: wychowawczych, edukacyjno-profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Oddział Małopolski PFRON współpracuje z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP w ramach porozumienia podpisanego 27 marca 2017 r.

Warto wspomnieć, że Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie kontynuuje realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze środków EFS. Projekt przewiduje również udział osób z niepełnosprawnością jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy. Termin realizacji projektu: od 01 marca 2019 r. do 31 października 2019 r. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training”).
Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych

W Małopolskiej WK OHP koordynatorem projektu jest Benedykta Mental, tel. 12 631 19 37.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-03-28
Autor: Katarzyna Korzinek-Dec

Inne aktualności z tej kategorii