informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zawieszenie zajęć w ośrodkach WTZ i ŚDS

Pokaż zdjęcie: Decyzja Wojewody Lubelskiego

DECYZJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Starostom województwa lubelskiego (wg rozdzielnika)

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa lubelskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w:

1) placówkach wsparcia dziennego,

2) dziennych domach i klubach seniora,

3) środowiskowych domach samopomocy,

4) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się w formie decyzji.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.


Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.

Data publikacji: 2020-05-08
Oddział Lubelski PFRON
Autor: Oddział Lubelski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii