Aktualności SODiR

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.02.2014

Zmiana kwoty dofinansowania od kwietnia 2014

Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) (pobierz) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców. Oznacza to, że od kwietnia 2014 roku pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej będą otrzymywać takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

W pierwszym kwartale tj. za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności Schorzenie specjalne 2013 r. /I kwartał 2014 r. od II kwartału 2014 r.
Pracodawcy nie prowadzący ZPCHR Pracodawcy prowadzący ZPCHR Wszyscy pracodawcy
znaczny

ze schorzeniem
specjalnym

2 970 zł 3 300 zł 2 400 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 890 zł 2 700 zł 1 800 zł
umiarkowany ze schorzeniem
specjalnym
1 890 zł 2 100 zł 1 725 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 050 zł 1 500 zł 1 125 zł
lekki ze schorzeniem
specjalnym
1 080 zł 1 200 zł 1 050 zł
bez schorzenia
specjalnego
420 zł 600 zł 450 zł
Data publikacji 05.02.2014

Wydział Realizacji Programów
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 100861 wizyt