Kontakt

Biuro PFRON


Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Centrala:  tel. 22 50 55 500

Kontakt do jednostek organizacyjnych Biura Funduszu

 

Na stronie PFRON uruchomiliśmy zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem:

Piktogram - znak jeżyka migowego

znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację MIGAM, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line.

Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30.

 

Oddziały PFRON

Kontakt do oddziałów wojewódzkich PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy

Wpłaty obowiązkowe pracodawców

Adres poczty elektronicznej:

ewidencja@pfron.org.pl  - sprawy dotyczące obowiązkowych wpłat pracodawców na Fundusz
epfron@pfron.org.pl  - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON)

Szczegółowe kontakty  w sprawach związanych z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami technicznymi systemu e-PFRON, umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

Rzecznik prasowy

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym

 

Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w Biurze PFRON al. Jana Pawła II nr 13, piętro IX pokój nr 903

  • poniedziałek - w godzinach  8.00 – 18.00
  • wtorek – piątek: w godzinach 9.00 – 15.00

kontakt telefoniczny pod numerami:

  • (22) 50 55 213
  • (22) 50 55 372

kontakt drogą elektroniczną na adres:  interwencje@pfron.org.pl

 

Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

Kontakt telefoniczny pod numerami:

  • (22) 50 55 670
  • (22) 50 55 276
  • (22) 50 55 689

Kontakt drogą elektroniczną na adres:  coi@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie  programów PFRON (m.in. Wyrównywanie różnic między regionami II, Junior).

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl


Kontakt ogólny w sprawie  programów systemowych współfinansowanych ze środków UE.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: efs@pfron.org.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl


 

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 01.06.2015

Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 201541 wizyt