Formularze

Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)

W związku z wejściem w życie z dniem 06 sierpnia 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz) wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, tj. niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników oraz osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej załączają wraz z odpowiednim dla siebie wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (WN-U-A lub WN-U-G) Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz).

Niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika lub osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą w sektorach rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przy wypełnianiu Formularza składanego przez wnioskodawcę mogą skorzystać z instrukcji wypełniania druku (docx.19 KB)

Data publikacji 27.09.2010

Autor: Departament ds. Rynku Pracy
Statystyka strony: 35441 wizyt