Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych - Wn-U-G

16. Jak uzupełnić poz. 14 na wniosku WN-U-G – „Identyfikator adresu”?

W pozycji 14 należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) pobierz- identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju (396 kb .xls).

Data publikacji 01.03.2013

Wydział Realizacji Programów
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 15486 wizyt