Pytania i odpowiedzi z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - WN-D i załącznika INF-D-P

52. Czy pomoc udzielana w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc de minimis?

Nie. Pomoc udzielana w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie stanowi pomocy de minimis, spełniającej warunki określone
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis.

Pomoc, o której mowa powyżej, wypłacana na podst. art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...), dla pracodawców wykonujących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis, zaś dla pracodawców nie wykonujących działalności gospodarczej nie stanowi pomocy publicznej (w tym nie stanowi pomocy de minimis).

Data publikacji : 28.02.2013
13.05.2014

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 4338 wizyt