Programy, których realizacja została zakończona

 1. JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych – treść programu obowiązująca w 2015 r.
 2. Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych
 3. Program podnoszenia świadomości społecznej językiem filmowym Głęboka woda III
 4. Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – treść programu obowiązująca do 1 czerwca 2016 r.
 5. Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- treść programu obowiązująca do 9 grudnia 2015 r.
 6. Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - treść obowiązująca od dnia 10 grudnia 2015 r. do 15 maja 2017 r.
 7. Komputer dla Homera 2010 (czytaj)
 8. JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych - treść programu obowiązująca do dnia 31 grudnia 2014 r. (czytaj)
 9. Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (czytaj)
 10. Partner 2006 (czytaj)
 11. Partner III ( zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych do 31.12.2008 r.) (czytaj)
 12. Partner III - (zapisy obowiązujące dla zadań i projektów realizowanych od 01.01. 2009 r. do 31.12.2010 r.) (czytaj)
 13. Pegaz 2010 (czytaj)
 14. Pitagoras 2007 - Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu (czytaj)
 15. Powódź 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi (czytaj)
 16. Program ograniczania skutków niepełnosprawności (czytaj)
 17. Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych (czytaj)
 18. Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski - treść programu obowiązująca do dnia 13 maja 2015 r. (czytaj)
 19. Program wyrównywania różnic między regionami II (czytaj)
 20. Student II - Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych (czytaj)
 21. Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych (czytaj)
 22. Trener pracy (czytaj)
 23. UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie (czytaj)
 24. Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu (czytaj)
 25. Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych (czytaj)
Data publikacji 27.10.2010

Wydział Realizacji Programów
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 125001 wizyt