Procedury realizacji oraz załączniki - Uczeń na wsi

Strona znajduje się w archiwum.

Procedury realizacji - (pobierz)

Oświadczenie gminy - (pobierz)

Zasady realizacji przez gminę - obszar A - (pobierz)

Wykaz gmin biorących udział w programie Uczeń na wsi obszar A (pobierz)


Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - (pobierz)

  • Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A - (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Gminie - Obszar A - (pobierz)

  • Załącznik do Wystąpienia - Proponowany zakres rzeczowy i finansowy kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych - obszar A - (pobierz)

Umowa na realizację - obszar A - (pobierz)

  • Załącznik nr 1 - Zakres finansowy kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych - obszar A - (pobierz)
  • Załącznik nr 2 - Sprawozdanie dotyczące realizacji - obszar A - (pobierz)
  • Załącznik nr 3 - Rozliczenie środków - obszar A - (pobierz)

Umowa o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - (pobierz)

Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu (pobierz

Materiał informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki - obszar A - (pobierz)


Materiały informacyjne

Materiał Informacyjny dla Gminy (pobierz)

Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie (pobierz)
 


Podstawa prawna

Uchwała nr 197/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zmienioną uchwałą nr 636/2007 Zarządu PFRON z dnia 23 listopada 2007 r., uchwałą nr 15/2008 Zarządu PFRON z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz uchwałą nr 386/2008 Zarządu PFRON z dnia 27 sierpnia 2008 r. (pobierz

Data publikacji 21.04.2008

Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Barbara Straszak
Statystyka strony: 182863 wizyt