Załatwianie spraw w kwestii wpłat

Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.).

 • za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. - poz. 446)
 • za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017: 4 218,92 zł - Monitor Polski z 10.02.2017 r. - poz. 180
 • za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017:  4 055,04 zł  - Monitor Polski z 14.11.2016 r. - poz. 1100
 • za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016 r: 4 019,08 zł - Monitor Polski z 9.08.2016 r. poz. 782
 • za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016: 4 181,49 zł  - Monitor Polski z 13.05.2016 r., poz. 443
 • za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016: 4 066,95 zł  - Monitor Polski z 11.02.2016 r., poz. 148
 • za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016: 3 895,33 zł - Monitor Polski z 13.11.2015 r., poz. 1086
 • za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015: 3 854,88 zł - Monitor Polski z 14.08.2015 r., poz. 720
 • za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015: 4 054,89 zł - Monitor Polski z 19.05.2015 r., poz. 410
 • za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015: 3 942,67 zł - Monitor Polski z 13.02.2015 r., poz. 181
 • za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015: 3 781,14 zł - Monitor Polski z 17.11.2014 r., poz. 1077
 • za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014: 3 739,97 zł - Monitor Polski z 18.08.2014 r., poz. 682
 • za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014: 3 895,31 zł - Monitor Polski z 13.05.2014 r., poz. 326
 • za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014: 3 823,32 zł - Monitor Polski z 17.02.2014 r., poz. 148
 • za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014: 3 651,72 zł - Monitor Polski z 19.11.2013 r., poz. 904
 • za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013: 3 612,51 zł - Monitor Polski z 21.08.2013 r., poz. 672
 • za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013: 3 740,05 zł - Monitor Polski z 17.05.2013 r., poz. 392
 • za Marzec 2013, Kwiecień 2013, Maj 2013:  3 690,30 zł - Monitor Polski z 19.02.2013 r., poz. 88
 • za Grudzień 2012, Styczeń 2013, Luty 2013:  3 510,22 zł - Monitor Polski z 15.11.2012 r., poz. 842
 • za Wrzesień 2012, Październik 2012, Listopad 2012: 3 496,82 zł - Monitor Polski z 13.08.2012 r., poz. 585
 • za Czerwiec 2012, Lipiec 2012, Sierpień 2012:  3 646,09 zł - Monitor Polski z 16.05.2012 r. - poz. 298
 • za Marzec 2012, Kwiecień 2012, Maj 2012: 3 586,75 zł - Monitor Polski z 15.02.2012 r., poz. 62
 • za Grudzień 2011, Styczeń 2012, Luty 2012: 3 416,00 zł - Monitor Polski z 23.11. 2011 r., Nr 103, poz. 1042
 • za Wrzesień 2011, Październik 2011, Listopad 2011: 3 366,11 zł - Monitor Polski z 12.08.2011 r., Nr 71, poz. 708
 • za Czerwiec 2011, Lipiec 2011, Sierpień 2011: 3 466,33 zł - Monitor Polski z 18.05.2011 r., Nr 35, poz. 422
 • za Marzec 2011, Kwiecień 2011, Maj 2011:  3 438,21 zł - Monitor Polski z 11.02.2011 r., Nr 11, poz. 122
 • za Grudzień 2010, Styczeń 2011, Luty 2011: 3 203,08 zł - Monitor Polski z 17.11.2010 r., Nr 86, poz. 1015
Data publikacji 25.08.2015
15.11.2016

Autor: Tomasz Gajewski
Statystyka strony: 70174 wizyt