Wydarzenia

W Kielcach obchodzono XIV Międzynarodowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Już po raz XIV obchodzono w Kielcach Międzynarodowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Celem wydarzenia jest uświadamianie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne żyją pośród nas i choć różnią się stopniem sprawności intelektualnej czy fizycznej to mają prawo do szczęścia. Potrzebują, tak jak każdy, miłości, zainteresowania i może trochę więcej pomocy niż inni.

Obchody Dnia Godności rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Bazylice Katedralnej w Kielcach, celebrowaną przez biskupa Mariana Florczyka, a następnie radośnie przemaszerowano ulicami miasta, do Parku Miejskiego, gdzie w muszli koncertowej odbyła się cześć artystyczna i integracyjna. Na scenie swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne zaprezentowali między innymi uczestnicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Inscenizacji Tanecznej UŚMIECH oraz Studia Piosenki „GA-GA” z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Rozegrano także turniej bocci. Wszyscy artyści i gracze nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a także drobnymi upominkami ufundowanymi przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Funduszu pan Andrzej Michalski w krótkim wystąpieniu podziękował organizatorom za działalność prowadzoną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pogratulował przygotowania kolejnych obchodów Dnia Godności. Zachęcał także zebranych do uczestniczenia w konsultacjach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem”.

  • Występy niepełnosprawnych artystów Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Występy niepełnosprawnych artystów
  • Przemówienie Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON pana Andrzeja Michalskiego Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Przemówienie Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON pana Andrzeja Michalskiego
  • Występy niepełnosprawnych artystów oraz zabawa z gośćmi uroczystości Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Występy niepełnosprawnych artystów oraz zabawa z gośćmi uroczystości
Data publikacji 18.05.2017

Oddział Świętokrzyski
Autor: Magda Karyś
Statystyka strony: 189 wizyt