Wydarzenia

Świętokrzyskie miga – dofinansowanie kosztów szkoleń polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego

W Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach trwa zawieranie umów o dofinansowanie kosztów szkoleń polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Umowy zawierane są w ramach realizacji zadania ustawowego, pn.: „Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się” .

O dofinansowanie kosztów szkoleń mogą ubiegać się nie tylko osoby mające problem w komunikowaniu się, ale także członkowie ich rodzin oraz osoby, które mają bezpośredni kontakt z takimi osobami np. w pracy lub środowisku społecznym. Nauka odbywa się a poziomach podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Można ubiegać się o środki na naukę na każdym z tych  poziomów.

Zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania do kursów w roku bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych, jest duże.  Od stycznia 2017 r. do chwili  obecnej podjęto 276 pozytywnych decyzji o przyznaniu dofinansowania, podczas gdy w 2016 r. takich decyzji podjęto 357.

Pracownicy Oddziału na bieżąco podejmują czynności monitoringowe w miejscach prowadzenia szkoleń, tj.  w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim.  Cieszy fakt, że Wnioskodawcy sumiennie uczestniczą w zajęciach raz wykazują duże zaangażowanie i chęci do opanowania języka migowego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do szkoleń języka migowego zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach lub do zapoznania się z informacjami na temat zadania zamieszczonymi na stronie Funduszu w zakładce:  Programy i zadania PFRON.

  • Uczestnicy kursu języka migowego PJM poziom podstawowy podczas zajęć Uwaga. Link otwiera obraz w powiększeniu.
    Uczestnicy kursu języka migowego PJM poziom podstawowy podczas zajęć
Data publikacji 19.05.2017

Odział Świętokrzyski PFRON
Autor: Renata Maszkiewska, Magda Karyś
Statystyka strony: 264 wizyt